Portrét Antonína Kloudy konečně doplnil historickou galerii prezidentů Komory

Historickou galerii prezidentů Advokátní komory Čechách, která se nachází v zasedací síni pražského Kaňkova paláce, sídla České advokátní komory, konečně doplnil portrét JUDr. Antonína Kloudy (na snímku zcela vpravo), který tuto funkci zastával v nelehkých dobách konce první Československé republiky (1934-1938) a v prvních poválečných letech (1945-1948). O osudu této výjimečné osobnosti, která byla pro svou významnou účast v odboji za druhé světové války vloni na podzim zařazena i se svojí rodinou do projektu ČAK Advokáti proti totalitě, již Advokátní deník obsáhle informoval například ZDE.

Zmiňovaná malá portrétní galerie začala vznikat před více než dvaceti lety, kdy byly během slavnostní vernisáže dne 9. října 2002 odhaleny první tři portréty – a to JUDr. Josefa Tragyho (*1830 +1914), který byl prezidentem Advokátní komory v Čechách v letech 1881 až 1904, JUDr. Friedricha Kaufmanna (*1855 +1926), který vedl Komoru celkem třikrát, a to v letech 1905 až 1908, 1911 až 1914 a 1917 až 1918, a JUDr. Aloise Stompfeho (*1868 +1944), který stál v čele Komory prvních šestnáct let trvání první Československé republiky (1919-1934).

Jak tenkrát informoval Bulletin advokacie ve svém č. 1/2003 (viz obrázek), vzácnými hosty tehdejší vernisáže byly vnučky Aloise Stompfeho Ing. Helena Stompfová a Eva Červená a též jeho syn JUDr. Jiří Stompe (na dnes již historickém snímku v tehdejším Bulletinu advokacie s portrétem svého otce).

V roce 2003 byla galerie díky daru JUDr. PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D., obohacena o portrét JUDr. Eduarda Koernera (*1863 +1933), který vedl Komoru v letech 1908 až 1911 a 1914 až 1917. Později historickou galerii ještě doplnila podobizna prvního českého prezidenta Advokátní komory v Čechách Františka Dvorského (*1846 +1911), který ji ovšem vedl jen krátce, od března 1904 do března 1905. Všechny uvedené portréty, včetně Kloudova, namaloval akademický malíř Radomil Klouza, ty první tři jako kopie podle dochovaných originálů.

Již nejbližší jednání představenstva ČAK ve dnech 15. a 16. dubna se tak bude v zasedací místnosti Kaňkova paláce konat i pod „dohledem“ JUDr. Antonína Kloudy.

Jak uvedl člen představenstva Mgr. Lukáš Trojan při odhalení obrazu a na závěr vernisáže malé výstavy o osobnosti JUDr. Antonína Kloudy, kterou mohou návštěvníci sídla ČAK vidět v Galerii 17. listopadu v Kaňkově paláci, Národní 16, každý všední den od 8 do 17 hodin, dnešní představitelé České advokátní komory bojují za stejné cíle jako on. „Je nám ctí, že se můžeme inspirovat právě osobností doktora Antonína Kloudy,“ řekl.

 

 

Redakce AD

Fota: redakce AD

Go to TOP