V úterý 22. února si celá Evropa připomíná Den obětí trestných činů

Jako připomenutí Charty práv obětí, která byla podepsána ve Velké Británii dne 22. února 1990 s cílem zvýšit mezinárodní povědomí o pomoci a podpoře obětí, si dnes, tedy v úterý 22. února, připomínáme Evropský den obětí trestných činů.

 

Upozornit na něj společně chtějí také Policie ČR a Probační a mediační služba (PMS), které v tento v poledne společně uctí oběti trestných činů minutou ticha a rozsvícením majáků policejních vozů. Akce chce vyjádřit myšlenku, že ve chvíli, kdy svítí policejní maják, přichází oběti pomoc. „Počet obětí, které potřebují podat pomocnou ruku, rozhodně není nijak zanedbatelný. Budeme proto rádi, když se 22. února ve 12:00 zastavíte na bezpečném místě a společně s námi jim vyjádříte úctu,“ vzkázala veřejnosti ředitelka Probační a mediační služby PhDr. Andrea Matoušková. PMS loni spolupracovala s 4281 oběťmi, o rok dříve to bylo ještě o 25 obětí více.

Odborníci se shodují na tom, že pro oběti je nejdůležitější formou podpory vyslechnutí. Zvláště citlivé jsou pro ně okamžiky nejen těsně po činu, ale i po návratu z léčení a při návratu do práce či školy. Vhodnou pomocí lze předejít vzniku posttraumatické poruchy.

Oběti mohou požádat o pomoc či odbornou radu v 74 střediscích Probační a mediační služby po celé republice. Policie má zase plošný systém krizových interventů, kteří v případě potřeby poskytují obětem akutní psychologickou pomoc. Pro přímou krizovou intervenci je připraveno 235 speciálně vyškolených policistů a policejních psychologů, připomněl Mgr. Luděk Fiala z policejního prezidia, šéf Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování. Jak zvládnout situaci navozenou trestným činem vysvětluje policie obětem také na svém webu.

Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., zmínil, že oběti se mohou vedle obracet nejen na státní instituce – tedy PMS a policii –, ale i na odborníky v neziskovém sektoru. „Jsem rád, že uvedení mezi sebou nesoutěží o to, kdo bude první na pomyslné cílové pásce, ale pomáhají konkrétním obětem trestné činnosti,“ uvedl Pavel Blažek. Emocionální podporu či právní poradenství lze nalézt například i na telefonní lince 116 006, kterou nonstop provozuje spolek Bílý kruh bezpečí.

Práva obětí stanoví zákon č. 45/2013 Sb., který přesně vymezuje i status zvlášť zranitelné oběti – dětí, seniorů či obětí domácího a sexuálního násilí nebo teroristického útoku. Této skupině obětí náleží zvláštní práva, například bezplatná pomoc advokáta, odborná pomoc, ale i výslech této oběti osobou stejného či opačného pohlaví.

Podle statistik PMS pomáhají probační úředníci v 89 procentech případů dospělým obětem, v šesti procentech seniorům, zbytek obětí tvoří děti a mladiství. Z forem komunikace převládá telefonická – u 52 procent obětí. Pětina přijde svůj problém konzultovat osobně. V 82 procentech případů spolupracuje PMS s přímými oběťmi pachatelů trestné činnosti, zbytek tvoří nepřímé oběti a pozůstalí.

V loňském roce se na PMS nejvíce obracely oběti neplacení výživného, dále oběti krádeží, podvodů, výtržnictví a nedbalostního ublížení na zdraví. Služba poskytuje pomoc každému, kdo se cítí být obětí – není tedy nutné, aby bylo v dané věci podané trestní oznámení. Vedle psychosociální podpory podává PMS také základní právní informace k náhradě škody, peněžité pomoci nebo k zastupování zmocněncem. Oběti rovněž doprovází k soudu, na policii či úřady.

Součástí letošního Evropského dne obětí trestných činů bude také úterní podvečerní happening, který pořádá Institut pro restorativní justici v kulturním centru Atrium na pražském Žižkově. Projekce finského filmu Z očí do očí a následné diskusní setkání je určeno nejen obětem trestných činů, ale i profesionálům, kteří s oběťmi přicházejí do kontaktu. Vstup na akci je zdarma, návštěvníci si budou moci přečíst i vzkazy, v nichž oběti vzájemně sdílí své příběhy, zkušenosti a pocity.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com, PMS

Go to TOP