NAAU navrhla zapojení právníků do organizace výměny válečných zajatců

Ukrajinské národní advokátní komora (NAAU) apelovala na místopředsedkyni vlády – ministryni pro reintegraci Irynu Vereshchuk a na komisařku Nejvyšší rady pro lidská práva Lyudmilu Denisovou ohledně zapojení právníků do organizace výměny válečných zajatců.

 

S ohledem na Ženevské konvence, které zavazují státy k ochraně lidí v době války, a na Evropskou úmluvu o lidských právech týkající se základních právních záruk chování s lidmi jak v době míru, tak v době války, obracím se na vás s iniciativou zapojit ukrajinské právníky do procesu výměny válečných zajatců a poskytnout následně těmto lidem nezbytnou právní pomoc, včetně zastupování jejich zájmů u soudů,“ uvádí v dopise adresovaném místopředsedkyni ukrajinské vlády Iryně Vereshchuk předsedkyně NAAU, RAU Lydia Izovitova.

V odvoláních na zástupce příslušného ministerstva a ombudsmana zdůraznila, že v souvislosti se zavedením stanného práva je ústavní právo každého občana na odbornou právní pomoc realizováno bez jakýchkoli omezení stanovených zvláštnostmi zákona „O právním režimu stanného práva“. „V současné době právníci účinně plní své profesní povinnosti, a to i bezplatně a pro bono, zejména v rámci dobrovolnického hnutí „Právníci ozbrojených sil Ukrajiny“, mnoho právníků je mobilizováno do ozbrojených sil Ukrajiny a formací územní obrany a zároveň si zachovává status právníka se všemi profesními právy a zárukami.“

Jak ujistila předsedkyně Ukrajinské národní advokátní komory Lydia Izovitova, Komora během ruské agrese vynakládá veškeré úsilí na vytvoření vhodných podmínek pro ochranu práv všech, zachování základních zásad právního státu, zavedení zákonnosti a právního státu.

 

Zdroj: NAAU
Foto: archiv NAAU

 

Go to TOP