V Paříži se sešli předsedové nejvyšších soudů členských států EU

Předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., se – společně s vedoucím oddělení analytiky a srovnávacího práva NS Mgr. Petrem Bartákem, LL.M. zúčastnil v pondělí 21. února v Paříži Konference předsedů nejvyšších soudů členských států Evropské unie. Akci organizovala francouzská Ústavní rada, Státní rada a Kasační soud Francie.

 

Jednodenní konference se konala při příležitosti francouzského předsednictví Rady Evropské unie. Francie je předsednickou zemí v prvním pololetí letošního roku, děje se tak přitom poprvé od přijetí Lisabonské smlouvy.

Účastníci konference si připomenuli 70. výročí činnosti Soudního dvora Evropské unie, čemuž byl z části také věnován program. Za zastřešující téma celého setkání lze označit především roli soudců při prosazování zásad právního státu v Evropě. Bohatý pracovní program zahrnoval mj. tři odborné tematické bloky konané vždy pod záštitou buď Ústavní rady, Státní rady anebo Kasačního soudu.

Akce se zúčastnili a vystoupili na ní také předseda Soudního dvora Evropské unie Koen Lenaerts, předseda Evropského soudu pro lidská práva Robert Spano, evropský komisař pro spravedlnost Didier Reynders či francouzský ministr spravedlnosti Éric Dupond-Moretti.

 

Zdroj: Nejvyšší soud
Foto: archiv NS

 

Go to TOP