Únorové čtvrtky budou ve znamení webinářů ČAK, udělejte si na ně čas

Česká advokátní komora připravila na tři únorové čtvrtky hned několik zajímavých online seminářů na aktuální témata. Na programu jsou změny

Aktualizováno

Česká advokátní komora připravila na tři únorové čtvrtky hned několik zajímavých online seminářů na aktuální témata. Na programu jsou změny exekučního procesu po novelách nebo advokáty obzvlášť diskutované téma – nové povinnosti podle AML předpisů, které odpřednáší předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., a jehož termín byl přesunut z 10. na 17. února! Neméně atraktivním tématem pak bude prezentace konkrétních skončených případů trestných činů advokátů, ať už došlo k jejich odsouzení či jeho zproštění. Tato společná akce ČAK a Justiční akademie je zatím jedinou prezenční.   

 

Nezbytná cesta a předkupní právo k pozemkům a stavbám podle přechodných ustanovení OZ v aktuální rozhodovací praxi NS ČR

Termín: 3. února 2022
Lektor: Mgr. Michal Králík, Ph.D., soudce NS ČR

Online seminář bude zaměřen na dvě dílčí praktická témata, k nimž již existuje rozhodovací praxe Nejvyššího soudu: I. Nezbytná cesta – přechodná ustanovení – změny v právní úpravě – předpoklady povolení nezbytné cesty – soudní rozhodnutí o povolení nezbytné cesty – překážky povolení nezbytné cesty – praktické otázky spojené s nezbytnou cestou – rozhodování o náhradě nákladů řízení v řízení

II. Předkupní právo k pozemkům a stavbám podle přechodných ustanovení OZ – význam a podstata přechodných ustanovení k pozemkům a stavbám – východiska předkupního práva – jednotlivá významná rozhodnutí Nejvyššího soudu k problematice předkupního práva.

Přihlásit se je možné ZDE


 

Nové povinnosti advokátů podle AML předpisů

Termín: 17. února 2022 – od 9 do 13 hodin ZMĚNA TERMÍNU!
Lektoři: JUDr. Robert Němec, LL.M., předseda ČAK, advokát se specializací na bankovnictví, fúze a akvizice, insolvenční řízení, restrukturalizace, obchodní spory a arbitráž
Mgr. Illia Antonov, advokát se specializací na všeobecné korporační právo, fúze a akvizice, bankovnictví a finance, řešení sporů a migrační právo

Obsah online semináře:
• základní definicí sledovaných činností
• povinnostmi advokátů při poskytování služeb – sledovaných činností – vybrané aspekty s akcentem na praxi
• vedením AML spisů v praxi

Přihlásit se je možné ZDE


 

Exekuce po velkých novelách z let 2020 a 2021

Termín: 24. února 2022 – od 9 do 16 hodin

Lektorka: JUDr. Martina Kasíková, předsedkyně odvolacího senátu Krajského soudu v Praze, od roku 2000 se věnuje přednáškové činnosti pro soudce, soudní exekutory i další právnickou veřejnost v oborech mezinárodní justiční spolupráce, práva Evropské unie, exekucí a výkonu rozhodnutí. Od téhož roku je zařazena mezi lektory Justiční akademie a Soudcovské unie ČR, je také externím vyučujícím na katedře občanského práva PF UK.

V průběhu semináře se účastníci seznámí se zásadními změnami exekučního procesu, které nabyly účinnosti v letech 2021 a 2022, a to:
• započítávání na jistinu,
• zálohy v exekuci,
• změny v zastavení exekuce srážkami ze mzdy,
• náhrada nákladů plátce mzdy,
• změny u přednostních pohledávek/nepostižitelných příjmů,
• dozvuky milostivého léta,
• zastavování marných bagatelních exekucí,
• zastavování dlouhodobě bezvýsledných exekucí,
• zánik nároku na náklady exekuce,
• změny v odkladu exekuce,
• nová pravidla pro exekuci prodejem movitých věcí,
• zánik nároku na náklady exekuce,
• změny v odkladu exekuce,
• nová pravidla pro exekuci prodejem movitých věcí,
• potvrzení o bezvýslednosti exekuce,
• zpřesnění možnosti hradit ze zablokovaného účtu na účet exekuce,
• doručování v exekuci,
• zpřístupnění exekučního spisu účastníkům řízení a zasílání finančního přehledu,
• změny v exekuci přikázáním pohledávky z účtu povinného a z účtu manžela povinného,
• chráněný účet,
• nezletilý v exekuci,
• náhradní výživné v exekuci,
• změny v exekuci cizozemských exekučních titulů.

Přihlásit se je možné ZDELimity poskytování právní pomoci

Termín: 15. února 2022 – od 9 do 15 hodin

Místo konání: velký sál v I. patře budovy Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18 Lektoři:
JUDr. Václav Vlk – člen odvolací kárné komise ČAK

JUDr. Marek Nespala – předseda Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů ČAK

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. – vrchní státní zástupkyně Vrchního státního zastupitelství v Praze

JUDr. Tomáš Durdík – předseda senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu ČR
 

Tématy společné partnerské akce České advokátní komory a Justiční akademie jsou limity (hranice) poskytování právní pomoci či právní služby podle zákona o advokacii a páchání trestného činu v jakékoli formě účasti jeho spáchání. Prezentace konkrétních skončených věcí (kazuistika), ať už došlo k odsouzení advokáta či jeho zproštění. Kolize povinnosti advokátů oznamovat podezřelé obchody a poskytovat informace, které získali při výkonu advokacie a povinnosti mlčenlivosti.


Uzávěrka přihlášek:
11. února 2022, pokud jsou ještě volná místa, je možné se přihlašovat ZDE, účast je zdarma.

Zdroj: ČAK
Foto: canva.com

Go to TOP