Náměstek ministra spravedlnosti: AI musí reflektovat nezávislost justice

Otázka umělé inteligence, tedy AI (Artificial Intelligence), je palčivá a dramaticky se vyvíjí. To vnímá i Ministerstvo spravedlnosti. Proto vytvořilo „Expertní pracovní skupinu pro právní aspekty umělé inteligence“. Náměstek ministra spravedlnosti Mgr. Antonín Stanislav, Ph.D., který se stal předsedou skupiny, to řekl na sympoziu České justice a Zdravotnického deníku „Právo a digitalizace – umělá inteligence ve zdravotnictví“.

 

Základním úkolem expertní skupiny je podílet se na tvorbě koncepčních materiálů v této oblasti. Podílet se také bude na tvorbě legislativy v oblasti umělé inteligence spadající do působnosti Ministerstva spravedlnosti. „Umělá inteligence musí reflektovat nezávislost justice, nezávislost soudců a především volného hodnocení důkazů,“ uvedl náměstek ministra spravedlnosti. Podle něj by AI měla pomáhat jak soudcům, tak asistentům v rámci práce se spisy a vyhledáváním judikatury. Činnost soudců by se tím mohla zrychlit a zefektivnit.

Úkolem resortu pak bude zajistit, aby nedocházelo ke zneužívání informací. Pro externí uživatele by tak tato funkcionalita měla být velmi omezená. AI nemůže suplovat právní poradenství, upozornil Stanislav.

Členy expertní skupiny jsou zástupci Ministerstva spravedlnosti, zástupci justiční sféry, advokacie a další odborníci. Jmenování jsou ministrem JUDr. Pavlem Blažkem, Ph.D. „Pro Ministerstvo spravedlnosti je umělá inteligence výzvou hlavně ve dvou oblastech. A to co se týče odpovědnosti za škodu způsobenou činností AI a také využití AI v justici. Skupina by měla vyhodnocovat právní aspekty AI a účastnit se jednání i na mezinárodní úrovni,“ uvedl Stanislav. Zároveň vyzval veřejnost i odborníky k doporučení na odborníky, kteří by se mohli stát členy pracovní skupiny.

 

Česká republika podle oficiální pozice ke směrnici EU o regulaci umělé inteligence v obecné rovině fenomén AI podporuje a nenahlíží na něj jako na riziko, ale jako na šanci, která může přinést pozitivní změny. K navrženým změnám ale bude podle ministra spravedlnosti přistupovat s maximální obezřetností.

 

 

Vedle náměstka ministra spravedlnosti Mgr. Antonína Stanislava, Ph.D., na sympoziu dále vystoupili bývalý místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Roman Fiala, prorektor Masarykovy univerzity v Brně prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., egyptolog prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr., Chief Information Officer AK Císař, Češka, Smutný Mgr. Martin Vlasta, ředitel divize Medical Solutions OR-CZ Ing. Bc. Michal Mačát, MBA, ředitel Asociace pro aplikovaný výzkum v IT Mgr. Jaromír Hanzal, spoluzakladatel Carebot, s. r. o., Matěj Misař a manažer Aireen, a. s, Matěj Adam, MBA.

 

Konference se uskutečnila za laskavé podpory společností OR-CZ a Carebot.

 

Text: Eva Paseková – článek byl převzat se svolením redakce České justice
Foto: Radek Čepelák

Go to TOP