Paříž, místo evropského práva a IT pro právníky, vás zve na online konferenci

U příležitosti francouzského předsednictví v Radě Evropské unie má Pařížská advokátní komora v úmyslu se plně mobilizovat, a ještě více prezentovat priority profese advokáta z pohledu spravedlnosti. Jedním z počinů je organizace mezinárodní konference ve spolupráci s Národní radou francouzských advokátních komor, která se uskuteční 10. února 2022 od 9 do 17 hodin s názvem Advokát – hybatel Evropy, který chrání právo za pomoci nových technologií.  

Také Česká advokátní komora obdržela pro své členy zdarma pozvánku na online verzi konference, která se skládá ze dvou dopoledních plenárních zasedání o nezávislosti advokátů a o boji proti praní špinavých peněz a odpoledne pak ze čtyř praktických workshopů. Ty se budou zabývat například evropskými občanskoprávními procesními nástroji, činností úřadu Evropského veřejného žalobce, evropskými insolvenčními pravidly a také stavem vývoje LegalTech – IT technologií pro využití v justici EU.

Aktuální program konference je k dispozici v angličtiněfrancouzštině.

Detailnější informace, včetně přihlášky k registraci jsou k dispozici na stránkách Pařížské advokátní komory.

Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: avocatparis.org

Go to TOP