Zpráva pro koncipienty: ČAK vypsala náhradní termíny advokátních zkoušek

Advokátní deník přináší skvělou zprávu pro advokátní koncipienty a advokátní koncipientky, kterým světová pandemie koronaviru a následná opatření znemožnila vykonat advokátní zkoušky v řádně vypsaných termínech. Vzhledem k příznivému vývoji a v přesvědčení, že stávající omezení to již umožní, rozhodla se Česká advokátní komora vypsat náhradní termíny advokátních zkoušek.

 

 • Termín písemného vstupního testu advokátních zkoušek se ze dne 8. června 2020 přesunuje na termín ve dnech 22. až 24. června 2020.
  Přihlášku spojenou se žádostí o uznání jiné právní praxe je možné poslat do 11. května 2020, termín pro poslání přihlášky bez žádosti o uznání jiné právní praxe končí dnem 14. května 2020.
  Přihlášení a registrovaní uchazeči budou informováni Odborem výchovy a vzdělávání a včas vyrozuměni.
 • Místo původního termínu březen/duben 2020 se bude písemná část advokátních zkoušek konat ve dnech 24. až 26. srpna 2020ústní části zkoušek ve dnech 7. a 8. září 2020, popř. v Praze také ve dnech 9. a 10. září 2020.
  Advokátní koncipienti a advokátní koncipientky přihlášení na původní termín březen/duben 2020 budou automaticky zařazeni na nově stanovené termíny, o čemž budou včas a řádně vyrozuměni,
 • Místo původního termínu květen/červen 2020 se bude písemná část advokátních zkoušek konat ve dnech 21. až 23. září 2020 a ústní části zkoušek ve dnech 5. a 6. října 2020, popř. v Praze také ve dnech 7. a 8. října 2020.
  Advokátní koncipienti a advokátní koncipientky přihlášení na původní termín květen/červen 2020 budou automaticky zařazeni na nově stanovené termíny, o čemž budou včas a řádně vyrozuměni. Na tento termín budou také podle možnosti a kapacity zařazeni uchazeči, kteří se přihlásí do 14. července 2020.

Uznávací zkoušky a zkoušky způsobilosti se konají v řádně vyhlášených termínech. O případných dalších změnách bude průběžně rozhodováno s ohledem na stanovená omezení. Vzhledem ke stěhování Odboru výchovy a vzdělávání ČAK v Praze z paláce Dunaj do nových prostor v Myslíkově ulici, prosíme, kontaktujte pracovníky odboru až do 17. května 2020 pouze telefonicky či e-mailem.

Zdroj: ČAK
Foto: ČAK; Pixabay

Go to TOP