Ministr Pavel Blažek řešil s Odborovým svazem justice platy soudního aparátu

Ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., se ve čtvrtek 20. ledna 2022 setkal se zástupci Odborového svazu justice. Tématem bylo odměňování soudního aparátu. Jedná se o jednu z priorit Pavla Blažka, kterou zmínil již při přebírání resortu spravedlnosti.

„Jasně jsme se v Programovém prohlášení vlády zavázali k tomu, že se zasadíme o zvýšení odměn nejustičních pracovníků v oblasti soudnictví a státního zastupitelství. Jednání k tomu, abychom mohli navýšení platů realizovat, pokračují. Dnešní schůzka bylo v tomhle ohledu velmi přínosná, kolegům za ni děkuji,“ uvedl po jednání ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Na dnešním jednání Ministerstva spravedlnosti a zástupců Odborového svazu justice nad otázkou zvyšování platů nesoudcovského personálu panovala shoda. Ministerstvo spravedlnosti tématu zvyšování úrovně odměňování zaměstnanců soudů věnuje průběžně a dlouhodobě maximální pozornost. V této oblasti postupuje ve spolupráci se soudy, s Odborovým svazem justice a s Ministerstvem práce a sociálních věcí, do jehož výhradní působnosti právní úprava odměňování za práci spadá.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: redakce AD

Go to TOP