Týdenní seminář o americkém právu bude stejně jako loni online

John Marshall Law School, Chicago a Česká advokátní komora pořádají od 3. do 8. prosince 2021 tradiční týdenní seminář o americkém právu pro mladé advokáty a advokátní koncipienty. S ohledem na pandemickou situaci se stejně jako loni i letošní ročník oblíbeného JMLS semináře uskuteční online formou.

 

Cílem semináře je seznámit účastníky s praktickým fungováním amerického právního systému i podnikatelského prostředí, zároveň pak prohloubit znalosti a schopnosti týkající se řešení sporů, právního poradenství, managementu advokátních kanceláří atd.

Přednášky zajišťují profesoři z John Marshall Law School, advokáti a další odborníci z praxe z Chicaga. Přednášky budou proloženy interaktivními částmi výuky, které účastníkům poskytnou příležitost nejen diskutovat o tématech s jednotlivými lektory, ale rovněž navázat pracovní kontakty s kolegy.

Seminář, který probíhá kompletně v angličtině, se bude konat každý den od 15:00 do 20:30 hodin (vzhledem k časovému posunu Praha-Chicago), s výjimkou prvního dne, kdy se uskuteční seznamovací večer 18:00 – 20:00 hod a posledního dne, kdy budou přednášky zakončeny závěrečnou diskusí 15:00 – 20:00 hodin.

Za řádnou účast obdrží účastníci certifikát. Advokátům se bude seminář započítávat do „celoživotního vzdělávání“ celkem za 10 kreditů, koncipientům jako 1 celodenní seminář / 2 volitelné semináře (na základě prezenční listiny z platformy Cisco Webex, v níž se seminář uskuteční).

 

Přihlášky zasílejte nejpozději do 15. listopadu 2021 e-mailem na slovackova@cak.cz.

K registraci je nutno použít formulář, který je k dispozici ZDE, stejně jako program akce s tématy jednotlivých přednášek a jejich protagonistů.


Kromě certifikátu mohou účastníci získat také mnoho nových kontaktů a zejména zkušeností k nezaplacení, podobně jako frekventanti minulých ročníků.

Svoji zkušenost sdílela například slovenská advokátní koncipientka Mgr. Marina Kapustina. „Účasť na seminári odporúčam každému právnikovi. Americkí lektori sa s nami ochotne podelili o svoje skúsenosti a predstavili nám množstvo nových informácií resp. iný pohľad na niektoré súvislosti. Vďaka obmedzenému počtu účastníkov a úzkemu kontaktu s prednášajucimi mal každý advokát či koncipient dostatočný priestor pýtať sa na konkrétne problémy.“

Obdobně ohodnotil přínos semináře i český účastník, advokát Mgr. et Mgr. Ing. Michal Šulc.„Po absolvování mohu říct, že moje očekávání byla překonána a hodnotit mohu jen v superlativech. Jedná se o nesmírně zajímavé a poučné nahlédnutí do americké právní kultury z pohledu vůdčích právních profesionálů, kteří jsou aktivní v řešení aktuálních problémů, které známe pouze z novinových článků a jejich aktivita zakončená četnými úspěchy v oblasti řešení problémů místních komunit (komunitní soudy), lidských práv, ale i osobních problémů právních profesionálů zaslouží obdiv. Všichni přednášející jsou nejen uznávaní právní teoretici z univerzitního prostředí, ale především významní praktikující profesionálové, kteří se skutečně podílejí na formulování právní kultury ve Spojených státech.

Z toho, jak američtí lektoři dokážou mluvit o své právní profesi (advokát, soudce, prokurátor) a z jejich zaujetí pro věc, je cítit jejich opravdová láska k profesi právníka. Právní službu přijali jako své poslání k naplnění cíle udělat svět o trochu lepší, ostatně to lze ukázat i na jimi neustále opakovaném spojení, že cílem činnosti právníka má být především dosáhnutí spravedlnosti („lawyers do justice“) a až poté následuje vše ostatní. Ač to může znít jako klišé, v jejich podání to bylo opravdu autentické a byl bych jenom rád, aby to takto cítilo co nejvíce právních profesionálů u nás i v zahraničí, ať již je jejich zaměření jakékoli. V tomto se od nich můžeme jen inspirovat.“


Zdroj: Odbor mezinárodních vztahů ČAK

Go to TOP