Členství v LRV je závazek, pro který obětuji část svého pohodlí i volného času

Nový člen LRV Mgr. Ing. David Bohadlo, Ph.D., je advokátem s dlouholetými zkušenostmi z veřejné správy. V advokátní praxi se zaměřuje na různorodé správní procesy, právo územních samosprávných celků, právní aspekty organizace a činnosti veřejné správy a širokou problematiku přestupků. V oblasti legislativy se podílí též na rekodifikaci českého stavebního práva. Nejen na to, jaké úkoly jej jako nováčka v LRV čekají, se zeptal Advokátní deník.

Byl jste již členem pracovní komise pro správní právo LRV. Bude pro Vás přechod přímo mezi členy LRV nějakou zásadní změnou, nebo pouze logickým posunem?

Považuji především za čest, že se mohu stát členem LRV a přispět ke zkvalitnění našeho právního prostředí a zároveň se pravidelně setkávat s excelentními představiteli všech odvětví českého práva. Tvorba práva je pro právníka královskou disciplínou, které jsem se už více než deset let věnoval v rámci komise LRV pro správní právo. Nynější členství v LRV, kde jsou projednávány stěžejní právní předpisy již prodiskutované v rámci jejích pracovních komisí, mi umožní soustředit se na klíčové právní instituty ovlivňující život v naší zemi.

V oblasti legislativy jste se podílel ve speciálně ustanovené komisi LRV na rekodifikaci stavebního zákona. Máte představu o tom, jaké další legislativní úkoly Vás jako nového člena LRV budou čekat v nejbližším období?

Vzhledem ke své právní specializaci se těším na nový zákon o vyvlastnění, nový energetický zákon, velkou novelu soudního řádu správního či novelu zákona o obcích k podpoře meziobecní spolupráce.

Jakými zkušenostmi z veřejné správy chcete fungování LRV obohatit?

Ve veřejné správě mám dlouholeté zkušenosti jako zástupce vedoucího právního odboru krajského úřadu a zastával jsem též funkci ředitele Legislativní a právní sekce Svazu měst a obcí České republiky. Zároveň jsem mimo jiné dlouholetým členem rozkladové komise Ministerstva vnitra a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání, lektorem a zkušebním komisařem Institutu pro veřejnou správu.  V advokátní praxi se zaměřuji na různorodé správní procesy, například již zmíněné stavební právo, právo životního prostředí či školské právo, právo územních samosprávných celků, či problematiku přestupků. Ve všech těchto svých rolích si plně uvědomuji, jak nesmírně citlivá je regulace nerovného vztahu veřejné moci a jednotlivce a vyvažování konfliktů mezi soukromým a veřejným zájmem. Své dlouholeté zkušenosti z někdy více a někdy méně úspěšné  aplikace především správního práva bych chtěl přenést i na půdu LRV.

Jste advokátem, vyhledávaným lektorem, a také bohatě publikujete. Neobáváte se, že s novou funkcí budete mít na tyto aktivity méně času?

Přijetí členství v LRV chápu jako závazek, odpovědné a poctivé zvládání profesních úkolů a výzev mi tak stojí za obětování části svého pohodlí a volného času. Zároveň mám štěstí, že v týmu naší advokátní kanceláře působí řada zkušených a chytrých kolegů, na které se mohu spolehnout při práci pro naše klienty.


Mgr. Ing. David Bohadlo, Ph.D.

  • Dlouholetý člen pracovní komise pro správní právo LRV ČR a rozkladových komisí Ministerstva vnitra a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
  • Člen poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání.
  • Lektor a zkušební komisař Institutu pro veřejnou správu Praha.
  • Člen Legislativní komise Předsednictva Svazu měst a obcí České republiky.
  • Člen expertního týmu Nejvyššího státního zastupitelství pro oblast compliance.
  • Spoluautor komentářů ke správnímu řádu, soudnímu řádu správnímu a přestupkovému zákonu.
  • Spoluautor publikace Správní trestání z hlediska praxe a judikatury či Legislativní proces – teorie a praxe. Jmenované odborné publikace jsou hojně citovány v judikatuře správních soudů, včetně Nejvyššího správního soudu a také Ústavním soudem.

Redakce AD
Foto: akkvb.cz

Go to TOP