Dohod o vině a trestu loni u olomouckých soudů výrazně přibylo

U olomouckých soudů se v roce 2021 začala v praxi naplno využívat možnost uzavřených dohod o vině a trestu, které umožňuje více než rok platná novela trestního zákoníku. Například soudci olomouckého okresního soudu mají ve statistikách za loňský rok 40 dohod o vině a trestu, o dva roky dříve jich bylo pouze pět. Podobné zkušenosti mají i soudci na trestním úseku olomouckého krajského soudu. Soudci se shodují, že novinka v novele jim významně urychlila řízení.

 

Novela zákona, kterou se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony přinesla několik zásadních změn, o nichž Advokátní deník informovalmožnost častějšího ukládání peněžitých trestů místo krátkodobých trestů odnětí svobody a také zmíněné častější využívání dohod o vině a trestu. Platí od 1. října 2020, v praxi se začala naplno odrážet až loni. Dohodu o vině a trestu mezi obviněným a státním zástupcem lze nově uzavřít u všech trestných činů, včetně zvlášť závažných zločinů. Novela zavedla i takzvané prohlášení viny. „Co se týká dohody o vině a trestu, je z pohledu trestního úseku vnímáno novelizované znění její právní úpravy jako výrazný posun kladným směrem, o čemž svědčí nárůst jejího použití,“ řekl soudce Okresního soudu v Olomouci Mgr. Vlastimil Vitoul.

Zatímco v roce 2019 zdejší soud schválil pět dohod o vině a trestu, v roce 2020 to bylo již 16 dohod. „Výrazný nárůst nastal v minulém roce, bylo jich schváleno celkem 40, ve 13 případech byla dohoda o vině a trestu uzavírána v rámci přípravného řízení, ve 27 případech pak po podání obžaloby v řízení před soudem,“ doplnil soudce Vitoul. Podotkl, že v případech, kdy došlo k uzavření dohody o vině a trestu, je znatelné výrazné urychlení práce soudců. Loni však u olomouckého okresního soudu (na snímku) přibylo zhruba 1100 nových trestních věcí, v celkovém rozsahu to tak podle něj nelze přeceňovat, doplnil soudce.

Podobně novinku vnímají soudci olomouckého krajského soudu. Například v jednom ze tří jeho trestních senátů byla tato dohoda schválena loni ve dvou z celkově devíti rozhodnutých věcí. „Rovněž ve dvou případech pak došlo k prohlášení viny obžalovaného, které bylo soudem přijato. Jak v případě schválení dohody o vině a trestu, tak v případě přijetí prohlášení viny obžalovaného, lze hovořit o určitém ‚urychlení práce‘ soudce, jako je kratší doba projednávání, méně rozsáhlý rozsudek,“ řekl předseda senátu Mgr. Vladimír Najdekr.

Další předseda senátu, soudce Mgr. Eduard Ondrášek, měl tyto dohody na stole tři nebo čtyři a jedno prohlášení viny. „Šlo o násilnou i majetkovou trestnou činnost. Nepochybně to urychluje řízení, je to výborná věc,“ uvedl soudce Ondrášek. Třetí předseda senátu, soudce Mgr. Martin Lýsek, řešil u hlavního líčení jedno prohlášení viny a jednu dohodu o vině a trestu, ta se týkala drogové trestné činnosti. Novinka se podle něj odráží hlavně u okresních soudů.

Mezi prvními uzavřenými dohodami na olomouckém krajském soudu za závažný trestný čin se zařadila dohoda v případě pokusu o vraždu spolucestujícího ve vlaku u Hranic na Přerovsku. Těsně před jednáním ji dohodl obhájce s žalobcem a následně ji schválil soud, třicetiletý V. J. si podle ní odpykává ve vězení desetiletý trest. Dohodu loni v dubnu iniciovala obhajoba těsně před jednáním.


Zdroj: ČTK
Foto: AD

Go to TOP