Česká advokátní komora je připravena účastnit se jednání o restorativní justici

Institut restorativní justice se ohlédl za rokem 2021 a z jejich výčtu vyplývá, že akcí, kampaní a veškerých iniciativ bylo více, než si původně IRJ předsevzal. Největším úspěchem roku 2021 je, že se Strategie restorativní justice dostala do koaliční smlouvy vládnoucích stran a poté do programového prohlášení nové vlády.

 

„Začneme více prosazovat koncept restorativní justice v návaznosti na Strategii restorativní justice pro ČR,“ uvádí programové prohlášení současné vlády.
„Je to skvělá zpráva pro oběti, pachatele, jejich rodiny a komunity, ve kterých žijí i pro českou společnost jako celek. Posouváme se blíže k pochopení, že k nalezení spravedlnosti je třeba naplnit potřeby a nahradit způsobenou újmu, podpořit pachatele v přijetí opravdové odpovědnosti a usilovat o zapojení těch, kterých se trestný čin dotkl,“ uvedla Petra Masopust Šachová, předsedkyně IRJ.

Strategii restorativní justice pro ČR vznikla v rámci evropského projektu Restorative Justice: Strategies for Change a spolupracovaly na ní Ministerstvo spravedlnosti, Probační a mediační služba, Vězeňská služba ČR, Institut pro kriminologii a sociální prevenci a další odborníci a instituce. Aby se Strategie co nejdříve dostala do praxe, zahájila na podzim svoji činnost Restorativní platforma. Ta ve čtyřech sekcích sdružuje několik desítek odborníků trestního řízení, kteří diskutují, jak prohloubit restorativní praxi v Česku. A výsledky už průběžně přináší.

K součinnosti přizval IRJ také Českou advokátní komoru, jejíhož zahajovacího jednání se zúčastnil tajemník ČAK JUDr. Petr Čáp. „Šlo o první setkání, navíc v době covidové se uskutečnilo online, takže bylo takové seznamovací. Komora je však připravena na programech IRJ v tomto roce spolupracovat. Doufejme, že příště se budeme moci sejít prezenčně a dát vzájemné podpoře již nějakou konkrétní podobu,“ uvedl tajemník ČAK.

Institut zahájil kampaň #zOcidoOci v rámci TRJ, která se dostala k desítkám tisíc lidí, uspořádal veřejnou online debatu Konflikt & dialog, kde zajímavé osobnosti, které se setkaly s trestným činem či zásadním konfliktem debatovaly o tom, jak by společnost a právní systém mohl jinak přistupovat k obětem, pachatelům a podpoře dialogu #zOcidoOci. Přeložil také do češtiny Průvodce restorativními programy, který vydalo OSN a vydal jsme výzkumnou zprávu o výsledcích dotazníků o využití RJ v českém vězeňství.


A co čeká restorativní justici v roce 2022? Podle Institutu restorativní justice bude rok 2022 zlomovým.

„Čekají nás osvětové i kulturní akce a promítání filmu pro veřejnost společně s besedou v rámci kampaně #zOcidoOci. Dále ve spolupráci se zahraničními partnery proběhne školení mediátorů pro závažnou trestnou činnost a budeme také pokračovat v projektu Restorative Justice: Strategies for Change a v Restorativní platformě a nadále tak podporovat rozvoj restorativní justice v ČR,“ doplnila předsedkyně IRJ.


Zdroj: IRJ
Foto: IRJ

Go to TOP