Předseda ČAK se vyjádřil k Programovému prohlášení vlády

Vláda dne 7. ledna 2022 zveřejnila své programové prohlášení, ve kterém neopomněla ani kapitolu Spravedlnost a právo (Advokátní deník o tom informoval ZDE). K některým bodům této kapitoly se vyjádřil předseda České advokátní komory JUDr. Robert Němec, LL.M.

 

„Pokud jde o kapitolu Spravedlnost a právo v programovém prohlášení vlády, jsem přesvědčen, že nový kabinet v zásadě velmi správně identifikoval potřebné priority, na které je třeba v této oblasti zaměřit pozornost.

Jsem rád, že vláda pamatuje na novelizace, případně rekodifikaci základních procesních předpisů v oblasti trestního a civilního práva, a ještě víc jsem potěšen, že se zavazuje pokračovat v digitalizaci justice s důrazem na zavedení elektronického spisu, který by advokátům velmi výrazně pomohl při efektivním poskytování právních služeb. Jsem rovněž rád, že vláda pamatuje i na přiměřené odměňování znalců a tlumočníků a v té souvislosti věřím, že se nezapomene ani na přiměřenou valorizaci advokátního tarifu. 

V neposlední řadě jsem navíc velmi potěšen, že vláda otevřeně deklaruje respekt a ochranu základních atributů práva na spravedlivý proces, mezi něž patří i ochrana výkonu činnosti profesních komor před neoprávněnými zásahy státu, včetně zajištění zákonného práva na mlčenlivost.”

 

 

Redakce AD
Foto: ČAK

Go to TOP