Sněmovna schválila ve stavu legislativní nouze novelu zákona o Vězeňské službě

V době krize by za chybějící dozorce ve věznicích mohli – na dobu nezbytně nutnou – nově zaskakovat příslušníci Policie ČR. Zatímco dosavadní zákony to neumožňují, novela zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kterou v pátek 4. prosince zrychleně schválila ve stavu legislativní nouze Sněmovna, to dovolí. 

 

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR řekla, že aktuálně chybí kvůli pandemii onemocnění Covid-19 zhruba 400 příslušníků Vězeňské služby. „Není možné nehlídat vězně,“ zdůvodnila potřebnost novely ministryně Marie Benešová. Jeden z poslanců zároveň upozornil na to, že u Policie ČR je neobsazeno 3500 míst a 1500 policistů je v karanténě kvůli pandemii onemocnění Covid-19. Za chybějící policisty by podle něj mohli nastoupit vojáci.

Policisté by podle novely mohli plnit roli dozorců ve věznicích, a to včetně vazebních, a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence. Zůstali by jim jejich uniformy, ale podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti by nosili na rukávu uniformy pásku s nápisem „Vězeňská služba“.

Podle výroční zprávy pracovalo pro Vězeňskou službu v loňském roce 11 382 lidí, z toho 7129 bylo příslušníky Vězeňské služby, 1033 členy Justiční stráže a 4253 občanskými zaměstnanci. Příslušníků Policie ČR bylo podle statistiky z roku 2019 celkem 40 401.

Normu nyní dostane k projednání Senát.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP