ÚS se v kauze komentáře u fotky dětí vymezil vůči nenávisti na internetu

Ústavní soud zveřejnil své usnesení III. ÚS 2696/21, v němž konstatoval, že nenávistné projevy na internetu je zapotřebí v demokratické společnosti potírat, v závažných případech i trestněprávní cestou. Odmítl tak ústavní stížnost V. K., který napsal nenávistný komentář pod fotografii žáků první třídy teplické základní školy. Za to byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 16 měsíců s podmínečným odkladem na tři roky.

 

Do třídy v Základní škole Plynárenská v Teplicích chodily převážně romské a arabské děti. „Ještěže jsou ze ZŠ Plynárenská. Řešení se přímo nabízí,“ stálo v komentáři V. K. pod fotkou třídy umístěnou na facebooku.

Podle verdiktu Nejvyššího soudu byl jeho komentář nenávistným projevem a nelze jej vydávat za černý humor nebo obhajovat svobodou vyjadřování. Muž podle Nejvyššího soudu naznačoval možnost vyhlazení „nežádoucích etnik“ v plynových komorách, tedy stejným způsobem, jako nacisté systematicky usmrcovali Židy za druhé světové války.

V ústavní stížnosti obhajoba znovu uváděla, že komentář byl míněn jako žert, nezávadný a navíc prý i „společensky potřebný“, jakožto upozornění na kulturní a civilizační rozdíly mezi lidmi. Stížnost označovala komentář za racionální a stále ještě přípustný projev politického nesouhlasu.

Podle Ústavního soudu však justice podrobně a logicky vysvětlila, že šlo o hate speech, tedy vyjádření směřující k podněcování nenávisti, konkrétně proti skupině dětí jiného než českého etnika.

„Nenávistné projevy na internetu, jako jeden z druhů projevu nenávisti, je třeba v demokratické společnosti potírat, a to v závažných případech i prostřednictvím norem trestního práva,“ stojí v závěru usnesení Ústavního soudu.

Celé usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2696/21 naleznete  ZDE.

 

„V lednu 2021 obvinil kárný žalobce ČAK advokáta výše uváděného obžalovaného V. K. z toho, že některými výroky, na sociální síti a v rámci rozhovoru pro server iRozhlas, v tzv. kauze komentářů k fotce teplických prvňáčků porušil povinnost činit v souvislosti s výkonem advokacie projevy věcné a střízlivé a že tímto svým chováním snížil důstojnost advokátního stavu, jejíž zachovávání mu ukládá zákon o advokacii a další stavovské předpisy, zejména etický kodex,“ komentovala tisková mluvčí ČAK Iva Chaloupková kárné řízení, které Česká advokátní komora se zmíněným advokátem vedla. „Podle kárného senátu ČAK advokát ve svých veřejných a mediálních výstupech prezentoval nikoliv klientův, ale i svůj vlastní postoj k vtipu, který je – bez ohledu na to, zda byl myšlen „jen“ jako černý humor či nikoliv – zavrženíhodný.“

Veřejné přihlášení se advokáta k tomu, že výrok naznačující zplynování dětí v analogii hrůz 2. sv. války mu připadá vtipný, překračuje podle kárného senátu mez střízlivého, věcného a důstojného jednání příslušníka advokátního stavu.

Kárné řízení skončilo konstatováním kárné vinny advokáta a bylo mu – jako jedno z možných kárných opatření – uloženo napomenutí. Advokát se s rozhodnutím kárného senátu neztotožnil a odvolal se, odvolací kárné řízení ještě probíhá.

 

Redakce AD, ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP