Nový člen Nejvyššího správního soudu se v listopadu představí soudu

Novým členem Nejvyššího správního soudu (NSS) by se mohl stát JUDr. Faisal Husseini, Ph.D., jenž nyní působí u Krajského soudu v Brně. Jméno kandidáta, kterého plánuje navrhnout prezidentovi a vládě, zveřejnil předseda NSS JUDr. PhDr. Karel Šimka, Ph.D., LL.M., v návaznosti na zveřejněné Memorandum o výběru kandidátů na soudce pro Nejvyšší správní soud (Memorandum I) Memorandum o dočasném přidělování a překládání soudců k Nejvyššímu správnímu soudu (Memorandum II). V listopadu se Faisal Husseini představí plénu NSS, tedy sboru všech dosavadních soudců a soudkyň.

 

JUDr. Faisal Husseini, Ph.D. (* 1978) je soudcem správního úseku Krajského soudu v Brně. V této ústavní funkci působí od roku 2016. Před jmenováním soudcem pracoval zejména jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu, analytik analytického odboru Ústavního soudu a právník Kanceláře veřejného ochránce práv.

Faisal Husseini by považoval za čest, kdyby mohl rozšířit řady soudců Nejvyššího správního soudu. Chtěl by se podílet na plnění ústavní role vrcholného soudu ve správním soudnictví a zúročit nabyté zkušenosti a znalosti tak, aby svou rozhodovací praxí přispěl ke spravedlivé, objektivní a efektivní ochraně veřejných subjektivních práv. S ohledem na jeho osobní charakteristiku, dosavadní široké profesní zkušenosti a připravenost k vysokému pracovnímu nasazení na vynikající odborné úrovni má uchazeč předpoklady k tomu, aby posílil schopnost Nejvyššího správního soudu rozhodovat spravedlivě, přesvědčivě a v přiměřeném čase.

NSS má nyní podle justičního registru 36 členů. Část jich však dlouhodobě působí jinde. Doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. a JUDr. Josef Baxa jsou u Ústavního soudu, JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. u Evropského soudu pro lidská práva, JUDr. Jan Passer, Ph.D., LL.M. u Soudního dvora EU. Karel Šimka letos uvedl, že plánuje postupně navýšit počet aktivních soudců na 37, a to i kvůli délce řízení, která v posledních letech vzrostla.

Letos v květnu Karel Šimka jako kandidáty navrhl advokátku Mgr. Bc. Jiřinu Chmelovou a právníka JUDr. Tomáše Herce, Ph.D., LL.M., jenž působil jako asistent bývalého předsedy Ústavního soudu JUDr. Pavla Rychetského, d. h. c.

 

Zdroj: NSS, ČTK
Foto: NSS

Go to TOP