Novela občanského zákoníku má umožnit dohodu rodičů o dětech po rozvodu

Vláda opět podpořila poslaneckou novelu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, která má umožnit dohodu rodičů o opatrovnictví dětí

Komentováno pro AD

Vláda opět podpořila poslaneckou novelu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, která má umožnit dohodu rodičů o opatrovnictví dětí a placení výživného po rozvodu bez rozhodnutí opatrovnického soudu. Poslanecká novela je podle předkládací zprávy obsahově shodná s loňskou vládní i poslaneckou předlohou, které ale Sněmovna v minulém funkčním období nestihla do voleb projednat.

 

Cílem novely je snížení zásahu státu do rodinných záležitostí a podpora odpovědnosti rodičů za záležitosti jejich dítěte. Novela má proto zejména umožnit uzavírat dohody o poměrech nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu bez nutnosti jejich schválení opatrovnickým soudem dítěte.

„Osobně tuto iniciativu vítám a považuji ji za odůvodněnou. Pokud jsou rodiče schopni dohody, není ingerence státu nutná, navíc dojde k „zrovnoprávnění“ rodičů, kteří jsou sezdáni s těmi, kteří sezdáni nejsou. Za velmi pozitivní považuji změnu v podobě možnosti změnit poměry dítěte upravené soudním rozhodnutím prostou dohodou rodičů, mám za to, že to napomůže efektivnějšímu řešení věci a též odbřemenění opatrovnických soudů,“ uvedla pro Advokátní deník JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., Of Counsel advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS a pedagožka Právnické fakulty UP v Olomouci.

Novela má současně nastavit soudní poplatky tak, aby podporovaly smírné a rychlé způsoby řešení záležitostí dítěte a zabránit opakovaným šikanózním návrhům na nařízení předběžného opatření ve věcech péče soudu o nezletilé. Dosavadní dvoutisícový poplatek by tak měl být podle novely zaplacený jen za návrh rozvodu bez zjišťování příčin rozvratu manželství, v ostatních případech by se měl zvýšit na 7000 korun. Stejnou sumu má představovat poplatek za odvolání pro rozhodnutí prvostupňového soudu. Z 500 Kč na 3000 korun se má novelou zvýšit minimální poplatek za návrhy týkající se určení výživného, který by stejně jako dosud nesměl převýšit 15 000 korun. Od soudních poplatků by měla být podle poslaneckého návrhu naopak osvobozena prvostupňová řízení týkající se dětí po rozvodu.

Předloha, pod níž je podepsána desítka poslanců ze všech sněmovních klubů v čele s profesorkou JUDr. Helenou Válkovou, CSc., má také umožnit postoupení pohledávky na výživné k vymáhání pod hrozbou exekuce jako rychlé cesty k zajištění prostředků na výživu dítěte.

„Přesné statistiky, kolika procent rozvádějících se rodičů by se úprava mohla týkat, sice nemám k dispozici, v praxi se setkávám spíše s „nedohodnutými“ rodiči. Ale z mé profesní praxe u soudu však vím, že se nejedná o zanedbatelné množství rodičů. Ještě hůře se odhaduje použitelnost institutu postoupení pohledávky na výživné k vymáhání pod hrozbou exekuce v praxi nelze odhadovat. Takovou právní úpravu však mají v zahraničí a mám za to, že není důvodu tento institut nezavést i v ČR, neboť nabízí další možnost, jak případně prostředky na výživu dítěte zajistit,“ dodala JUDr. Šínová.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP