Máte zájem být soudními opatrovníky? Můžete se hlásit u OS Praha 8

Česká advokátní komora spolupořádala před nedávnem webinář pro advokáty o procesním opatrovnictví u lidí s duševním onemocněním. Jedním z přednášejících

Česká advokátní komora spolupořádala před nedávnem webinář pro advokáty o procesním opatrovnictví u lidí s duševním onemocněním. Jedním z přednášejících byl i advokát Mgr. Vítězslav Dohnal, který neformálně reprodukoval požadavek Obvodního soudu pro Prahu 8 na zájemce o výkon funkce procesních opatrovníků.

Obvodní soud pro Prahu 8 (na snímku) nyní oficiálně informoval o tom, že chce rozšířit okruh advokátů, kteří mají zájem zodpovědně vykonávat funkci procesních opatrovníků v řízeních o vyslovení přípustnosti převzetí a držení ve zdravotním ústavu podle § 66 a násl. zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

Za tímto účelem vede soud seznam advokátů, kteří projevili zájem být ustanovováni procesními opatrovníky v těchto řízeních.  Advokáti z tohoto seznamu jsou ustanovováni tak, že jsou pro každého z nich určeny na kalendářní rok dopředu týdny, kdy budou do těchto řízení jako opatrovníci ustanovováni. V rámci těchto týdnů je pak konkrétní advokát ustanoven jako procesní opatrovník do všech zahajovaných řízení tohoto druhu. V tomto týdnu je povinen se zúčastnit (či zajistit účast jiného advokáta) všech jiných soudních roků konaných přímo v Psychiatrické nemocnici v Bohnicích. Jiné soudní roky se koncentrují do 2 dní v týdnu, aktuálně se jedná o úterý a čtvrtek.  V tuto chvíli se jedná v průměru o cca 300 takových řízení za měsíc, tedy za týden cca 75 nových řízení.

V závislosti na počtu zájemců pak bude sestaven ještě nyní, do konce roku 2021, týdenní či jinak členěný rozpis pro ustanovování opatrovníků pro řízení zahajovaná v roce 2022. Zájemci o zapsání do příslušného seznamu se mohou ještě nyní hlásit písemně, a to prostřednictvím datové schránky – ID datové schránky: ru4abzc k rukám vyšší soudní úřednice paní Veroniky Vyskočilové.

Zdroj: ČAK
Foto: AD

 

Go to TOP