Příjezdový formulář nebude třeba pouze při cestování individuální dopravou

Od úterý 7. prosince 2021 nebude vyžadován příjezdový formulář od osob, které přicestují do České republiky výhradně individuální pozemní dopravou. Nadále jej ale budou muset vyplňovat lidé, kteří zvolí ostatní způsoby cestování, kvůli nové variantě omikron to platí i pro příjezdy ze zemí s nízkým rizikem nákazy koronavirem. Uvádí to nové ochranné opatření MZd č. j. MZDR 20599/2020-134/MIN/KAN ze dne 6. prosince 2021, které ministerstvo vydalo po rozhodnutí Městského soudu v Praze o zrušení povinnosti vyplnit formulář v případě individuální dopravy a návratu ze zemí s nízkým rizikem nákazy z minulého týdne.

 

Stát zavedl formuláře po příjezdu do země kvůli pandemii onemocnění covid-19. Vyplnit je musí všichni starší šesti let, kteří v posledních 14 dnech pobývali déle než 12 hodin v cizině.

Za individuální dopravu se podle opatření považuje cesta takovým dopravním prostředkem, ve kterém se přepravují pouze členové jedné domácnosti.

Městský soud v Praze své rozhodnutí zdůvodnil tím, že v případě individuální dopravy formulář neobsahuje žádné údaje relevantní pro trasování, a nejde tedy o důvodný zásah do základního práva na ochranu soukromí. U nízkorizikových zemí je podle soudu malá pravděpodobnost, že hromadnou dopravou přicestuje nakažený člověk, což dal do kontrastu s intenzitou zásahu do soukromí.

Dosud byly údaje z formulářů uchovávány po dobu jednoho roku, podle aktualizovaného opatření by to nově měly být pouze tři měsíce. Sloužit mají k potřebám nalezení rizikových kontaktů nakaženého, kontroly dodržování popříjezdových opatření či k určení časového výskytu mutací. K údajům mají přístup krajské hygienické stanice, Sekce ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví a pracovníci Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

Podle Ministerstva zdravotnictví ale není možné upustit od povinnosti vyplnit příjezdových formulář ani u zelených zemí, a to zejména kvůli nové variantě omikron. První import této varianty byl zjištěn po příletu ženy z Namibie, jež byla v té době právě na seznamu nízkorizikových zemí. „Pouze díky příjezdovému formuláři bylo možné dotrasovat osoby ze stejného letu a podrobit je testu,“ uvedlo ministerstvo.

Mezi takzvané zelené země s nízkým rizikem nákazy aktuálně patří v Evropě jen Vatikán. Z mimoevropských zemí pak Argentina, Austrálie, Bahrajn, Chile, Indonésie, Jižní Korea, Kanada, Katar, Kolumbie, Kuvajt, Macao, Nový Zéland, Peru, Rwanda, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Tchaj-wan a Uruguay. Seznam Ministerstvo zdravotnictví aktualizuje každý týden na základě dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC).

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP