Ministerstvo zdravotnictví chce do konce roku předložit novely čtyř zákonů

Ministerstvo zdravotnictví chce do konce roku předložit čtyři novely zákonů. Vyplývá to z legislativního plánu vlády pro roku 2022. V plánu je úprava systému krajských hygienických stanic v novele zákona o ochraně veřejného zdraví, změna zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění nebo o zdravotních službách.


Změnit zákon o pojistném na veřejném zdravotním pojištění chce vláda už při aktuální mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny. Na programu má zrušení navýšení plateb za státní pojištěnce o 200 korun na 1967 korun tak, aby zůstaly stejné jako v loňském roce. Od července by se tak platba snížila o 400 korun, aby průměr za celý rok byl 1767 korun měsíčně. Proti navýšení schválenému minulou vládou chce ta současná ušetřit 14 miliard korun. Celkově systém veřejného zdravotního pojištění letos bude hospodařit s více než 440 miliardami korun.

Součástí schvalování má být také pozměňovací návrh na zavedení systému automatické valorizace navázané na ekonomický růst. Pokud by se zvyšoval, rostly by i odvody státu. V případě poklesu ekonomiky by ale zůstávaly stejné. Nový systém byl měl začít fungovat v roce 2023.

Minulý týden Ministerstvo zdravotnictví představilo věcný záměr novely zákona o ochraně veřejného zdraví. V plánu má centralizaci systému krajských hygienických stanic a vzniknout by měl i nový post jim nadřazeného ředitele Státní hygienické služby. Novela má také usnadnit spolupráci se Státním zdravotním ústavem a eliminovat činnosti, které jsou v oblasti ochrany veřejného zdraví zdvojené.

Na srpen má ministerstvo naplánováno předložení novely zákona o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v prosinci chce předložit novelu zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Tento zákon definuje zdravotní služby a s nimi spojený výkon státní správy. Upravuje druhy a formy zdravotní péče a definuje práva a povinnosti poskytovatelů péče, zdravotnických pracovníků a pacientů. Zapracovává také některé předpisy Evropské unie.


Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP