Vyhláška o povinném očkování proti covidu vyjde ve Sbírce zákonů

Do konce tohoto týdne, tedy do 10. prosince, vyjde ve Sbírce zákonů Vyhláška o povinném očkování proti covidu-19 pro vybrané profese a lidi nad 60 let. Informoval o tom ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA. Povinnost být očkován by měla pro tyto skupiny platit od 1. března 2022. Vyhlášku vydává Ministerstvo zdravotnictví, vláda ji schvalovat nemusí.

 

Ministr Vojtěch navrhl povinné očkování pro zdravotníky včetně studentů medicíny, zdravotnických škol a ostatních zaměstnanců zdravotnických zařízení. Platit by měla povinnost také pro pracovníky v sociálních službách, hasiče včetně části dobrovolníků, vojáky a jejich aktivní zálohy, policisty a městské strážníky nebo celníky.

V pátek 3. prosince předložilo Ministerstvo zdravotnictví vyhlášku Legislativní radě vlády. Její komise pro správní právo podle Vojtěcha sdělila dílčí technické připomínky, které ministerstvo zapracuje. „Z hlediska obsahu kolegové neřekli, že vyhlášku takto není možné vydat, to nezaznělo,“ doplnil Adam Vojtěch.

Proti povinnému očkování lidí nad 60 let se postavila i Česká vakcinologická společnost. Podle ní to není spravedlivé vůči této věkové skupině. „Jsme přesvědčeni o tom, že je to správná cesta i vzhledem ke statistikám. Vidíme, že zejména lidé v tomto věku končí v nemocnicích na jednotkách intenzivní péče. Tam musíme zaměřit svou snahu, abychom zabránili dalšímu opětovnému přehlcení nemocnic,“ komentoval postoj České vakcinologické společnosti ministr Vojtěch.

Dokončené očkování má 82 procent lidí starších 60 let, neočkovaných je skoro půl milionu osob v této věkové skupině. Z profesních skupin jsou nejvíce očkovaní vojáci a lékaři, kde je proočkovanost více než 85 procent. Do září bylo očkováno 78 procent zdravotních sester, u pracovníků sociálních služeb se odhaduje podíl očkovaných na 65 procent. Policistů a hasičů jsou očkovány zhruba tři čtvrtiny.

Podle ministra Vojtěcha je povinné očkování cestou, kterou půjde většina Evropy, což v poslední době deklarovali například zástupci Rakouska či Německa.

Vyhláška doplňuje zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, který povinné očkování zavádí. Vypočítávají se v ní další nemoci, proti kterým se obyvatelé ČR očkují povinně. Je to 11 nemocí, proti nimž se vakcíny podávají většinou v dětském věku, například spalničky, tetanus nebo dětská obrna. Také u dalších nemocí vyhláška už počítá s očkováním některých profesí. Například složky integrovaného záchranného systému se očkují proti žloutence typu A a B, proti žloutence B také zdravotníci vybraných oborů, stomatologové nebo zaměstnanci domovů pro seniory a azylových domů.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP