JUDr. Petr Čáp: Sněmovnímu jednání přeji důstojný průběh

Vážené kolegyně, vážení kolegové, když jsem se v lednu loňského roku stal tajemníkem České advokátní komory, přicházely zprávy o novém viru, který se krátce předtím objevil ve Wu-chanu, avšak nemoc, kterou způsobuje, ještě ani neměla oficiální jméno. Tehdy zřejmě nikdo nevěděl, jak dramaticky tento virus nebo opatření reagující na jeho šíření zanedlouho a nadlouho ovlivní životy mnoha lidí a chod drtivé většiny států. Pandemii nemoci covid-19 bylo nutné přizpůsobit též činnost orgánů Komory a jejího aparátu.

 

Ačkoli s obdobnou situací nemohl mít nikdo zkušenosti, jsem přesvědčen, že se ji podařilo zvládnout tak, že Komora i v nouzovém stavu řádně plnila, s přihlédnutím k aktuálně platným opatřením, obě své základní funkce, tedy stavovskou samosprávu a veřejnou správu na úseku advokacie.

Stejně jako před minulými sněmy jsme pro vás připravili podklady, jež vám umožní blíže se seznámit s činností Komory a připravit se na sněmovní jednání. Tentokrát bylo č. 7/2021 Bulletinu advokacie prakticky celé věnováno nadcházejícímu sněmu. Obsahuje podrobné zprávy o činnosti orgánů Komory, abyste měli dostatek času si je prostudovat a předsedové těchto orgánů mohli při svém vystoupení na sněmu na tyto zprávy zcela či zčásti odkázat. Nově pak byly do téhož čísla Bulletinu advokacie zařazeny zprávy o hospodaření Komory, o činnosti všech odborů, oddělení, regionálních středisek, výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů (VOPOZA) a brněnské pobočky Komory za čtyři roky od 7. sněmu ČAK.

Rovněž číslo č. 8-9/2021 Bulletinu advokacie je monotematické, sněmovní. Najdete v něm organizační informace, základní předpisy týkající se jednání sněmu a voleb do orgánů ČAK, pořad jednání sněmu, návrhy změn stavovských předpisů schvalovaných sněmem, návrhy dalších usnesení sněmu, seznamy kandidátů na členství v orgánech ČAK, jejich společná, případně individuální programová prohlášení, pokud o jejich zveřejnění měli kandidáti zájem.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jménem aparátu ČAK vás srdečně zvu na 8. sněm České advokátní komory. Věřím, že pro advokátky a advokáty, kteří se považují za příslušníky advokátního stavu, není zátěží věnovat jedenkrát za čtyři roky jeden den činnosti v nejvyšším orgánu Komory a že se sněmu zúčastníme v tak vysokém počtu, který potvrdí význam sněmu pro fungování advokacie a legitimitu voleb členů orgánů Komory.

Sněmovnímu jednání přeji důstojný průběh a nám všem šťastnou ruku při volbách.

 

JUDr. Petr Čáp, tajemník České advokátní komory
Foto: archiv ČAK

Go to TOP