Pořad jednání 8. sněmu České advokátní komory

Představenstvo České advokátní komory navrhuje následující pořad jednání sněmu a zároveň předpokládá, že pokud sněm nerozhodne jinak, volby do orgánů České advokátní komory proběhnou dne 22. října 2021 od 9:30 do 12:30 hodin.

 

1. Zahájení sněmu – v 9:00 hodin (registrace účastníků od 8:00 hodin)

2. Zpráva o počtu přítomných advokátů

3. Volba předsednictva sněmu, volební, mandátové a návrhové komise a dvou ověřovatelů zápisu

4. Schválení pořadu jednání sněmu

5. Zahájení voleb do orgánů ČAK (představenstvo, kontrolní rada, kárná a odvolací kárná komise)

6. Úvodní slovo předsedy ČAK

7. Vystoupení hostů a video-zdravice

8. Zpráva předsedy ČAK o činnosti ve volebním období 2017–2021

9. Zpráva předsedy Kontrolní rady ČAK o činnosti Kontrolní rady ve volebním období 2017–2021

10. Zpráva předsedy Kárné komise ČAK o činnosti Kárné komise ve volební období 2017–2021

11. Zpráva předsedy Odvolací kárné komise ČAK o činnosti Odvolací kárné komise ve volebním období 2017–2021

12. Zpráva předsedy Zkušební komise ČAK o činnosti Zkušební komise ve volebním období 2017–2021

13. Projednání návrhů předložených sněmu představenstvem ČAK:

 • Návrh představenstva ČAK na změnu výše náhrad za ztrátu času stráveného výkonem funkcí v orgánech ČAK
 • Návrh představenstva ČAK na změnu výše a splatnost příspěvku na činnost České advokátní komory
 • Návrh představenstva ČAK na změnu organizačního řádu ČAK
 • Návrh představenstva ČAK na změnu usnesení sněmu o sociálním fondu ČAK
 • Návrh představenstva ČAK na změnu stálého volebního řádu sněmu ČAK
 • Návrh představenstva ČAK, kterým 8. sněm novému představenstvu Komory ukládá usilovat o přijetí právní úpravy, která by umožnila advokátům podílet se na rozhodování sněmu i jiným než prezenčním způsobem
 • Návrh představenstva ČAK, kterým 8. sněm novému představenstvu Komory ukládá prosazování právní úpravy advokátního tajemství
 • Návrh představenstva ČAK, kterým 8. sněm novému představenstvu Komory ukládá zajištění důsledného využívání informačních technologií v rámci profesní samosprávy

14. Projednání dalších návrhů stavovských nebo jiných předpisů předložených sněmu podle čl. 4 odst. 2 organizačního řádu ČAK:

 • Otevřená advokacie: Návrh umožňující uskutečnit online volby do orgánů Komory v roce 2025
 • Otevřená advokacie: Návrh na zrušení oprávnění představenstva Komory upravovat výši příspěvků na činnost Komory o míru inflace
 • Otevřená advokacie: Návrh na nahrazení oprávnění představenstva Komory sestavovat a schvalovat kandidátní listiny pro volby do orgánů Komory evidencí kandidátů odborem matriky
 • Otevřená advokacie: Návrh na přijetí Interního protikorupčního programu ČAK
 • Návrh Mgr. Daniela Miky na omezení možnosti opakované volby do představenstva Komory
 • Návrh JUDr. Vladimíra Janoška na změnu právní úpravy podmínek pro zápis žadatele do seznamu advokátních koncipientů
 • Návrh JUDr. Vladimíra Janoška na prosazení reformy advokátních zkoušek
 • Návrh JUDr. Vladimíra Janoška na zrušení písemného testu při advokátních zkouškách

15. Ukončení volby členů a náhradníků představenstva, členů Kontrolní rady, Kárné komise a Odvolací kárné komise ČAK

16. Obecná rozprava

17. Zpráva návrhové komise

18. Přijetí usnesení sněmu k návrhům vzešlým z obecné rozpravy

19. Zpráva volební komise o výsledku voleb členů a náhradníků představenstva, Kontrolní rady, Kárné komise a Odvolací kárné komise ČAK

20. Plánované ukončení pracovní části sněmu

 

Redakce AD
Foto: archiv BA

Go to TOP