Kulatý stůl Evropského dne advokátů – Evropská úmluva o advokátní profesi

U příležitosti Evropského dne advokátů 2021 pořádá CCBE kulatý stůl, na kterém se bude diskutovat budoucí Evropská úmluva o advokátní profesi. Potřeba Úmluvy vychází ze závěrů studie proveditelnosti na téma „Nový závazný či nezávazný evropský právní nástroj o profesi advokáta – možná přidaná hodnota a účinnost“.

Cílem tohoto kulatého stolu je shromáždit zástupce Rady Evropy a zástupce organizací advokátů, aby diskutovali o potřebě této Úmluvy, o jejím obsahu, jakož i o systému jejího provádění, a připravili tak prostor pro práci budoucí expertní skupiny odborníků Rady Evropy na tomto nástroji.

Účast na této akci je zdarma, ale registrace je povinná prostřednictvím následujícího odkazu:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcpf-GurzkjHdaAlqxyGEskHURAcnzdfjNT.

Po registraci obdržíte potvrzující e-mail s informacemi o účasti na setkání. Upozorňujeme, že registrace je možná do 19. října 2021.

Další informace včetně programu kulatého stolu v anglickém jazyce naleznete zde:


Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: ccbe.eu

 

 

Go to TOP