Výzva pro kandidáty, kteří by chtěli být soudkyní nebo soudcem SD EU

Ministerstvo spravedlnosti vyhlásilo výběrové řízení pro kandidáty na funkci soudce Soudního dvora Evropské unie. Zájemci o tuto prestižní funkci mohou předkládat svou kandidaturu do 11. října 2019.

Pokud kandidát splní všechny povinné požadavky, které umožňují jeho účast ve výběrovém řízení, obdrží pozvánku k ústnímu pohovoru před výběrovou komisí. Ta vybere nejvhodnějšího kandidáta a případně také prvního a druhého náhradníka. Seznam vybraných osob následně předloží ministryně spravedlnosti Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. S výběrem seznámí také Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR a jména kandidátů předloží ke schválení vládě.

Důvodem vyhlášení výběrového řízení je rezignace stávajícího soudce Soudního dvora Evropské unie za Českou republiku JUDr. Jiřího Malenovského, CSc., který na svou funkci rezignuje k 6. říjnu 2020.

Níže naleznete podrobné informace a náležitosti k výběrovému řízení:

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: Pixabay

Go to TOP