Experti na legislativu připravují návrhy právních úprav pro autonomní vozy

Stát chce spolu s odborníky do jara příštího roku připravit návrhy legislativních úprav, které by v budoucnu umožnily provoz autonomních

Komentováno pro AD

Stát chce spolu s odborníky do jara příštího roku připravit návrhy legislativních úprav, které by v budoucnu umožnily provoz autonomních vozidel v Česku. Ty by se měly řídit také 21 doporučeními z oblasti práva, etiky a bezpečnosti, které nyní připravila etická komise Ministerstva dopravy k vývoji autonomní mobility Pro veřejnost zároveň komise sestavila dotazník s etickými otázkami z provozu autonomních vozidel.


Podle ministerstva je nutné před přechodem k autonomní dopravě perfektně připravit právní prostředí. Nejde jen o přípravu techniky, ale i legislativní a etické otázky vývoje. Česko je jednou z prvních zemí, kde se stát už věnuje otázkám etiky v autonomní mobilitě.

Od října začne společný projekt Ministerstva dopravy, konsorcia ČVUT, Ústavu státu a práva a White&Case, který má navrhnout varianty legislativních úprav pro provoz automatizovaných vozidel. Výsledky chtějí zástupci projektu představit na jaře příštího roku.


Principy vymezené etickou komisí, v níž zasedají experti z řad technických i společenských oborů, se věnují oblastem etiky, práva, umělé inteligence a technologií v autonomní dopravě. Řídit by se jí měli zejména státní správa, vývojáři a výrobci autonomních vozidel či jejich uživatelé. Komise se nyní chce věnovat blíže otázkám soukromí a nakládání s daty i jejich zabezpečením, právním a etickým otázkám týkajícím se bezpečnosti či ochrany životů a zdraví nebo posilování důvěry v technologie a seznamování se s nimi.


V etické oblasti se Česká republika chce významněji profilovat, neboť zatím není mnoho evropských zemí s podobnými zkušenostmi. Chce stavět na tom, že buduje potřebné know-how a může tak výrazně přispět i do celoevropské debaty a být v ní aktivním hráčem. Zároveň se podle komise bude nutné se dále zaměřit na legislativu potřebnou pro provoz.

 


Také na konferenci pod názvem
Má mozek ještě šanci?, která se uskutečnila 30. září v rámci European Cyber Security Challenge v Kongresovém centru v Praze, se probírala rizika spojená s umělou inteligencí, jak jim předcházet a také její připravovaná rozsáhlá regulace na evropské úrovni. „V případě umělé inteligence je žádoucí klást důraz na zohlednění lidskoprávních zásad a regulí, které v České republice tvoří základ právního řádu. Přínos umělé inteligence může být značný, ale je potřeba zachovat obezřetnost,“ uvedl mimo jiné na konferenci jeden z přednášejících – Mgr. Bořivoj Líbal, spoluřídící partner mezinárodní advokátní kanceláře Noerr (na snímku zcela vpravo).


Zdroj: ČTK; AD
Foto: canva.com

Go to TOP