Mgr. Lukáš Trojan: Obrana pilířů advokacie je stále důležitá, není to vyřešená věc

Kandidátem do představenstva České advokátní komory za platformu Moderní advokacie na letošním 8. sněmu ČAK je Mgr. Lukáš Trojan, partner advokátní kanceláře Trojan, Doleček a partneři a stávající místopředseda Kontrolní rady ČAK. V rozhovoru, který poskytl redakci EPRAVO.CZ, hovořil o své práci v orgánech ČAK, o současných problémech české advokacie, o své kandidatuře do představenstva i o projektech, na kterých by chtěl v případě svého zvolení pracovat.

 

„Výkon jakékoliv funkce je fakticky čestný. Jen málo advokátů si dokáže představit, že potřebuje mít dostatečné zázemí pro to, aby mohli vykonávat funkce v ČAK. Jako místopředseda Kontrolní rady vím, jakou časovou investici pro mě výkon této funkce představuje – jsou to určitě desítky hodin měsíčně. To není úplně zanedbatelné, když tento čas věnuji Komoře, místo toho, abych ho věnoval práci pro klienty nebo práci pro kancelář,“ řekl o své práci pro Komoru i kandidatuře do orgánů ČAK Mgr. Lukáš Trojan. „Myslím si, že určitě každý, kdo kandiduje do jakékoliv funkce, by si měl tento aspekt uvědomit a nečekat od toho nic jiného než práci. Měl by se snažit posunout českou advokacii někam dál a zároveň ji udržet tam, kde je ve vztahu ke třem hlavním pilířům, kterými jsou zachování samosprávy advokacie, zachování nezávislosti na státu a ochrany zachování advokátní mlčenlivosti.“

V rozhovoru, který poskytl redakci EPRAVO.CZ, se Lukáš Trojan dále zmínil o nedávném jednání se zástupci Slovenské advokátní komory. „Pro ně jsou uvedená témata ještě palčivější, protože to, co se nám může zdát extrémně vzdálené, tzn. ohrožení samosprávy či ohrožení nezávislosti advokacie, je na sousedním Slovensku, v advokacii, která vychází ze stejných kořenů jako naše, aktuální téma, neboť stávající politická reprezentace se snaží nezávislost advokacie omezit. Snaží se nabourat její samosprávu, prosadit kárnou agendu mimo správu slovenské advokacie, snaží se ji decentralizovat,“ přiblížil potřebu bránit základní pilíře české advokacie Lukáš Trojan. „Netvrdím, že bezprostředně hrozí rozboření shora uvedených pilířů, ale snahy o jejich narušení lze zaznamenat. Rozdíl mezi kandidáty platformy Moderní advokacie a kandidáty ostatních platforem vidím v tom, že kolegyně a kolegové kandidující za jiná uskupení mají za to, že citované fundamenty jsou neměnné. My vnímáme, že tomu tak není, a jak ukazuje slovenská zkušenost, změna může proběhnout velmi rychle,“ dodal Lukáš Trojan.

Specifikoval také své plány v případě zvolení do představenstva ČAK. „Téma, jemuž bych se chtěl věnovat, je otázka zákonné mlčenlivosti advokáta, dále bych se chtěl věnovat otázce advokátní etiky. Třetím tématem, kterým bych chtěl určitým způsobem navázat na projekty, u kterých jsem – byť okrajově – byl, což jsou Advokáti do škol a Advokáti proti totalitě, je projekt zaměřený na studenty právnických fakult. Ti v posledních letech ztratili zájem o práci v advokacii, rapidně tak klesá počet advokátních koncipientů. Chtěl bych proto, aby jim ČAK představila, jak je advokacie důležitá, ale zároveň i zajímavá a pestrá profese.“

Celý rozhovor s Mgr. Lukášem Trojanem si můžete poslechnout ZDE.

 

Zdroj: epravo.cz
Převzato k publikaci s laskavým souhlasem redakce.
Foto: epravo.cz

 

Go to TOP