Senát by mohl ještě rozšířit ochranu zákazníků na trhu s energiemi

Na svém jednání 25. srpna by Senát mohl ještě více rozšířit ochranu zákazníků na trhu s energiemi. Pokračovat totiž bude v přerušeném projednávání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jenž má lépe chránit spotřebitele před nekalými praktikami některých obchodníků s energiemi. Na návrh svého předsedy RNDr. Miloše Vystrčila by Senát mohl tuto ochranu ještě rozšířit. Zatímco nyní se návrh týká pouze spotřebitelů a podnikajících osob, podle aktuálního návrhu by se měl rozšířit na všechny zákazníky, tedy i společnosti nebo obce.

 

Projednávaná předloha zavádí zejména Registr zprostředkovatelů nabídek energií a zprostředkovatelskou činnost v energetice jako nový druh podnikání na základě oprávnění Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Ve sněmovní verzi novely však nemusí mít zprostředkovatelskou licenci i ty společnosti, které za účelem zprostředkování dodávek energií zakládají dodavatelé. Návrh RNDr. Vystrčila návrh naopak zavádí i pro ně povinnost mít licenci. Svůj návrh před senátory zdůvodnil Miloš Vystrčil mimo jiné tím, aby se všem subjektům na trhu měřilo stejně a všichni zprostředkovatelé byli pod dozorem regulátora. Podle předsedy Senátu se nyní největší problém ohledně takzvaných „energošmejdů“ týká právě skupiny obcí, které si objednaly energie prostřednictvím zprostředkovatele a tento zprostředkovatel byl dceřinou společností dodavatelské firmy. Tento zprostředkovatel vybral za dodavatele právě svoji mateřskou firmu. Skupině obcí nyní podle Miloše Vystrčila hrozí kromě zastavení dodávek energie také ztráty odhadované na 100 až 250 milionů korun.

Senátor také chce, aby dodavatel musel průkazně a adresně informovat spotřebitele a fyzické osoby podnikající s odběrem do stanoveného limitu o zvýšení cen nebo změně smluvních podmínek. Novela předpokládá, že součástí oznámení takovýchto změn bude muset být poučení o právu druhé smluvní strany odmítnout změny a vypovědět závazek ze smlouvy bez postihu.

RNDr. Vystrčil chce také rozšířit právo ukončit smlouvu s dodavatelem energií v případech, kdy zákazník například prodal svoji nemovitost nebo mu skončil nájem. Toto právo chce rozšířit ze spotřebitelů také na ostatní zákazníky, například obce nebo školy.

Návrh projedná ve středu 25. srpna nejprve senátní Hospodářský výbor. Odpoledne se jím bude zabývat plénum Senátu. Pokud ho přijme, novela se vrátí zpět do Poslanecké sněmovny. Poslanci by o ní měli rozhodnout v září na své poslední řádné schůzi před volbami.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP