JČP pořádá seminář Aktuální problémy exekučního řízení po 1. červenci 2021

V prvním říjnovém týdnu pořádá Pražské sdružení Jednoty českých právníků hned dvě zajímavé akce – tou první je prémiová přednáška Právnické sjezdy – model pro Českou republiku (dialog jako základ rozvoje práva a právní kultury), o níž jsem Vás v AD již informovali, tou druhou online seminář Aktuální problémy exekučního řízení po 1. 7. 2021.

 

Právnické sjezdy – model pro Českou republiku
(dialog jako základ rozvoje práva a právní kultury)

prémiová přednáška (kód 3021)

prezenčně v pondělí 4. října 2021 od 16:00 do 18:00

Právnická fakulta UK Praha, nám. Curieových 901/7, Praha 1, přízemí č. dv. 38

 

PROGRAM

 • JUDr. Luboš Tichý: Proč je zapotřebí obnovit tradici právnického sjezdu (historická a srovnávací analýza)
 • JUDr. Pavel Holländer, DrSc.: Právnický stav (výšiny a pády, samozřejmost nebo úsilí)

Přednášku bude moderovat prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan PF UK.

 

 

Aktuální problémy exekučního řízení po 1. 7. 2021
seminář (kód 1121) bude pouze s přístupem online s využitím platformy ZOOM

online ve čtvrtek 7. října 2021 od 9:00 do 14:00

 

PŘEDNÁŠEJÍCÍ

JUDr. Martina Kasíková, soudkyně Krajského soudu v Praze

Seminář bude zaměřen především na poslední významné novely exekučního řádu (zákony č. 588/2020 Sb., 38/2021 Sb., 192/2021 Sb., 218/2021 Sb., 261/2021 Sb., 286/2021 Sb.).

 

Osnova semináře

 • změny v odkladu exekuce
 • nová pravidla pro exekuci prodejem movitých věcí
 • zálohy v exekuci
 • zániku nároku na náklady exekuce
 • započítávání na jistinu
 • chráněný účet
 • nezletilý v exekuci
 • náhradní výživné v exekuci
 • náhrada nákladů plátce mzdy
 • změny v zastavení exekuce srážkami ze mzdy
 • změny u přednostních pohledávek/nepostižitelných příjmů
 • milostivé léto – veřejnoprávní pohledávky
 • zastavování marných bagatelních exekucí
 • potvrzení o bezvýslednosti exekuce
 • zpřesnění možnosti hradit ze zablokovaného účtu na účet exekuce
 • doručování v exekuci
 • centrální úřední deska
 • zpřístupnění exekučního spisu účastníkům řízení  a zasílání finančního přehledu
 • změny v CEE a změny v RZE
 • změny v exekuci cizozemských exekučních titulů.

 Další informace lze získat na www.jednotaceskychpravniku.cz.

Případné dotazy k přednášenému tématu můžete napsat i předem na adresu baresova.eva@seznam.cz. Dotazy budou předány přednášejícímu.

 

Přihlásit se na semináře, přednášky je možné
pomocí formuláře na webových stránkách www.jednotaceskychpravniku.cz
zasláním přihlášky na e-mail adresu jcppraha@jednotaceskychpravniku.cz.

Účastnický poplatek Seminář

Přednáška

Odpolední Prémiová
Základní 1500 Kč 400 Kč 0
Snížený* 900 Kč 200 Kč 0

*Členové JČP, kteří mají zaplacené členské příspěvky, justiční čekatelé a asistenti, advokátní, notářští a exekutorští koncipienti a studenti právnických fakult uhrazují snížený účastnický poplatek.

 

Úhradu účastnického poplatku lze provést

a) platební kartou, nebo

b) na podkladě faktury, kterou účastník obdrží po přihlášení, k tomu je povinen sdělit základní fakturační údaje – název, sídlo, IČO, DIČ plátce, bankovní spojení, nebo

c) bezhotovostním převodem na účet Pražského sdružení JČP, IČO: 45248559 u Československé obchodní banky v Praze, číslo 106 231 472/0300, symbol 0308, variabilní symbol je vždy kód příslušné vzdělávací akce (např. 521apod.) a ve zprávě pro příjemce platby nutno uvést jméno a příjmení účastníka.

Účast na vzdělávacích akcích uznává Česká advokátní komora jako součást odborné přípravy k advokátním zkouškám.

 

Další informace podají koordinátoři

JUDr. Eva Barešová, tel. 737 270 494, baresova.eva@seznam.cz
Hana Kafková, tel. 720 406 536

 

Zdroj: Jednota českých právníků
Foto: canva.com

Go to TOP