OS v Mělníku navrhl, aby ústavní soudci zrušili úpravu platby za záchytku

Okresní soud v Mělníku navrhl ústavním soudcům, aby zrušili současnou úpravu platby za pobyt v protialkoholní záchytné stanici. Náklady hradí lidé, kteří na záchytce skončí. Poplatek není zastropovaný a zákon nerozlišuje, zda intoxikovaný člověk ohrožoval jen sám sebe, anebo také své okolí. Návrhem se bude zabývat plénum ÚS, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň, zpravodajem je JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.

Mělnický soud zdůraznil, že lidé mají na základě veřejného zdravotního pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči. Podle zákona o specifických zdravotních službách je záchytka zdravotní službou poskytovanou člověku, který pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontroluje své chování a ohrožuje sebe, někoho jiného, případně majetek a veřejný pořádek. Zpětně pak musí uhradit náklady.

„Zákon však s ohledem na poplatkovou povinnost nijak nerozlišuje, zda je osoba zachycena z důvodu, že bezprostředně ohrožuje sebe, či z důvodu, že bezprostředně ohrožuje jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek, což je podle navrhovatelky zcela zásadní,“ stojí v návrhu, který za mělnický soud připravovala soudkyně Mgr. Tereza Pirklová.

Lidé, kteří ohrožovali jen sami sebe, například v chladném počasí v těžké opilosti leželi na ulici, podle návrhu za pobyt na záchytce platit nemají, a to přesto, že si intoxikaci alkoholem přivodili sami. Právo na bezplatnou zdravotní péči totiž mají i další lidé, kteří si poškození zdraví do jisté míry sami způsobili – třeba ti, kteří se neúspěšně pokusili o sebevraždu, případně pacienti s nemocemi z obezity nebo silní kuřáci s rakovinou plic.

Pokud by měl zákon i nadále obsahovat povinnost zaplatit za pobyt na záchytce, navrhuje mělnický soud alespoň stanovit zákonem strop pro výši poplatku, aby neměl na plátce „rdousící efekt“. Podle údajů, které shromáždila mělnická soudkyně, se poplatek za záchytku v různých městech pohybuje od 700 do 4500 korun. Konkrétní výši si stanovují jednotlivá zdravotnická zařízení.

Na záchytkách často končí sociálně slabí či bezdomovci, kteří nejsou schopní poplatek uhradit. „Současná praxe, kdy je těmto osobám účtován opakovaně neúměrně vysoký poplatek, jen jejich sociální situaci zhoršuje,“ uvedl v návrhu mělnický soud.

Zdroj: ČTK; ÚS
Foto: canva.com

Go to TOP