JČP zve na seminář Právnické sjezdy – model pro Českou republiku

Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil na začátek října, konkrétně na pondělí 4. října odpoledne, prémiovou odpolední přednášku „Právnické sjezdy – model pro Českou republiku“. Akce proběhne v prostorách právnické fakulty UK v Praze 1.

 

Právnické sjezdy – model pro Českou republiku

(dialog jako základ rozvoje práva a právní kultury)

 v pondělí dne 4. října 2021 od 16,00 do 18,30 hodin

v budově Právnické fakulty UK Praha, náměstí Curieových 901/7, Praha 1, přízemí č. dv. 38

 

PROGRAM

  • prof.  JUDr. Luboš Tichý: Proč je zapotřebí obnovit tradice právnického sjezdu (historická a srovnávací analýza)

  • prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.: Právnický stav (výšiny a pády, samozřejmost nebo úsilí)

  • diskuse

Přednášku moderuje prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., děkan PF UK.

Účast na akci je bezplatná.

 

Přihlásit se můžete pomocí formuláře na webových stránkách www.jednotaceskychpravniku.cz nebo zasláním přihlášky na e-mail jcppraha@jednotaceskychpravniku.cz.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na koordinátorky akce JUDr. Evu Barešovou, tel. 737 270 494, baresova.eva@seznam.cz, a Hanu Kafkovou, tel. 720 406 536.

 

Redakce AD
Foto: canva.com

Go to TOP