Nejvyšší představitelé slovenské justice se sešli u kulatého stolu

Slovenská advokátní komora pozvala 23. září na jednání ke kulatému stolu nejvyšší představitele slovenské justice. Zástupci těchto institucí následně po jednání  podepsali společné prohlášení.

Slovenská advokátní komora (SAK) považuje budování a ochranu atributů právního státu za jednu ze svých nejvyšších priorit. V právním státě je třeba, aby řádně fungovaly všechny složky justice, tedy soudnictví, prokuratura, nezávislá advokacie a v rozšířeném pojetí justice i policejní orgány.

Základem pro náležitou činnost institucí je respektování jejich postavení a pravomocí, které jsou jim přiznány právním řádem. Zákonnost jejich činnosti je základním předpokladem udržování důvěry občanů ve fungování státu. Je správně, pokud jsou tyto instituce podrobeny i přiměřené věcné kritice ze strany médií či politiků, která se však nesmí zaměňovat s nepřiměřeným nátlakem či zasahováním do jejich rozhodovací činnosti, což má v konečném důsledku negativní dopad na zdravý stav občanské společnosti. Vzhledem k aktuální celospolečenské situaci na Slovensku a s ohledem na to, že z pohledu slovenské advokacie absentuje reálná odborná diskuse ke všem těmto tématům, se Slovenská advokátní komora rozhodla vytvořit prostor pro diskusi nejvyšších představitelů dotčených orgánů u „kulatého stolu“ na podporu budování vzájemné institucionální důvěry. Její snahou bylo vyslat pozitivní signál směrem k občanské společnosti, že justiční instituce jsou funkční a jejich představitelé mají zájem na budování právního státu.


Setkání se zúčastnili předseda Ústavního soudu SR JUDr. Ivan Fiačan, PhD., místopředseda ÚS SR JUDr. Ľuboš Szigeti, soudce Ústavního soudu JUDr. Libor Duľa, za Nejvyšší soud předseda JUDr. Ján Šikuta, PhD., místopředsedkyně JUDr. Andrea Moravčíková, PhD., a JUDr. František Mozner, předseda Nejvyššího správního soudu SR JUDr. Pavol Naď, generální prokurátor SR Dr. h. c., JUDr. Maroš Žilinka, PhD.,  první náměstek GP JUDr. Jozef Kandera a za Slovenskou advokátní komoru předseda JUDr. Viliam Karas, PhD., a místopředsedové JUDr. Ondrej Laciak, PhD. a JUDr. Martin Puchalla, PhD.

 

 

 

Po jednání podepsali nejvyšší představitelé justice společné prohlášení NS SR, NSS SR, GP SR a SAK

„My, níže podepsaní představitelé justice, i vzhledem k výzvám, kterým čelí naše společnost v posledních měsících a vědomi si, že důvěra v instituce je základem stability a prosperity státu, chceme i tímto prohlášením přispět k uklidnění občanů, že jednotlivé instituce, které zastupujeme, každodenně vykonávají své poslání, věrny hodnotám, striktně zákonně podle ústavy a platných právních předpisů.

Nebráníme se veřejné kontrole, tato by však měla zůstat kontrolou, nikoliv veřejným nátlakem. Instituce jsou tvořeny lidmi, kteří jsou omylní, ale právě proto se desítky let formuloval právní systém s brzdami a protiváhami, který je korunován ústavní a mezinárodní ochranou základních práv a svobod. Tento systém je navzdory omylům funkční, a chceme ujistit všechny obyvatele Slovenska, že využíváme všech právních nástrojů, abychom mohli žít v zemi, kde vládne právo, morálka i spravedlnost.

K jakýmkoli systémovým změnám je třeba přistupovat zdrženlivě a po poctivé odborné diskusi tak, aby se v konečném důsledku nesnížila kvalita ochrany práv občanů.“

Ján Šikuta za Nejvyšší soud SR
Pavol Naď za Nejvyšší správní soud SR
Maroš Žilinka za Generální prokuraturu SR
Viliam Karas za Slovenskou advokátní komoru

Zdroj: SAK
Foto: SAK

Go to TOP