NS vyhověl žádosti o náhradu ušlého zisku za dobu postavení mimo službu

Nejvyšší soud vyhověl ve svém rozsudku ze dne 23. září dovolání pražského kriminalisty Z. B., který se po skončení nezákonného trestního stíhání domáhal náhrady ušlého zisku za dobu, kdy byl postavený mimo službu. Žádal necelého 1,2 milionu korun. O peníze podle žaloby přišel kvůli tomu, že v době stíhání nemohl vykonávat pohotovost, sloužit přesčas nebo dostávat odměny. Obvodní soud pro Prahu 2 ani Městský soud v Praze jeho nároku nevyhověly, nyní se spor vrací znovu soudu prvního stupně.

 

Kriminalista čelil podezření ze zneužití pravomoci a podvodu. Šlo konkrétně o zacházení s penězi určenými pro informátory. Nikdy ale nebyl pravomocně odsouzen. Justice nakonec případ postoupila krajskému policejnímu řediteli s tím, že šlo maximálně o přestupek nebo kázeňské provinění. Policejní funkcionáři ale už mohli případ pouze odložit, protože mezitím uplynula lhůta pro uložení kázeňského postihu.

Policista byl postavený mimo službu v letech 2010 až 2014. Se žádostí o náhradu ušlého zisku se obrátil na Ministerstvo spravedlnosti a posléze na soudy. Odvolací Městský soud v Praze ale konstatoval, že jak přesčasy, tak odměny či příplatky za pohotovost byly pro dané období pouze hypotetické, na jejich náhradu tedy neexistuje právní nárok. Městský soud argumentoval také tím, že pokud byl policista mimo službu, nemohl konat přesčasy ani získávat odměny. Podle Nejvyššího soudu však jde o nesprávnou úvahu a potenciálně nespravedlivé rozhodnutí.


„Pokud se poškozený nikoli vlastní vinou ocitne v situaci, kdy je postaven mimo službu a dojde tím ke snížení jeho služebního příjmu, vede úvaha odvolacího soudu k tomu, že mu nikdy nemůže být ušlý výdělek nahrazen a že tedy nemůže být navrácen do postavení, jako by žádná škodná událost do jeho poměrů nezasáhla,“
stojí v rozhodnutí NS. Justice podle Nejvyššího soudu mohla při úvaze o ušlém zisku vycházet z pravděpodobného hrubého příjmu policisty, včetně nenárokových složek, a zohlednit dřívější přesčasy a příplatky, stejně jako tehdejší praxi odměňování u policie. Na soudu prvního stupně tedy nyní bude, aby stanovil pravděpodobný výdělek, kterého mohl žalobce v posuzovaném období dosáhnout a v tomto světle nově zbylé nároky žalobce posoudil.

Zdroj: ČTK; NS
Foto: canva.com

Go to TOP