Regionální střediska ČAK rekapitulují svou činnost za uplynulé čtyři roky

Osmý sněm České advokátní komory se rychle blíží, a tak asi nepřekvapí, že jednotlivé orgány a odbory Komory bilancují, co se v období mezi dvěma sněmy povedlo, a co nikoliv. Společně s nimi se za uplynulými čtyřmi roky ohlédli i zástupci regionálních středisek ČAK. Redakce Advokátního deníku vám v malém seriálu postupně nabídne pohled do všech devíti regionů a představí aktivity, které jejich představitelé pro „své“ advokátky a advokáty, koncipientky a koncipienty přichystali. První díl je věnován regionu Praha.

 

Region Praha

 

regionální představitel JUDr. Petr Meduna

V letech 2017–2021 evidovalo regionální středisko ČAK Praha více než pět tisíc činných advokátů a více než devět set padesát advokátních koncipientů, k 1. červnu 2021 bylo na území hlavního města Prahy činných přesně 6 386 advokátů.

Region Praha je specifický tím, že se zde nachází sídlo České advokátní komory a většina právnických konferencí, společenských setkání či významných akcí probíhá právě v hlavním městě.

Regionální představitel JUDr. Petr Meduna a jeho zástupci JUDr. Radek Šmerda a JUDr. Petr Mrázek se společně podíleli na přípravě především společenských a kulturních akcí, kterými chtěli oslovit své kolegy advokáty, a to nejen z Prahy, ale z celé České republiky.

 

V roce 2017 region Praha uspořádal například setkání zástupců regionů. Při této příležitosti byla tehdejšímu předsedovi České advokátní komory JUDr. Martinovi Vychopňovi předána pamětní mince rektora Univerzity Karlovy.

 

V září 2019 region Praha zorganizoval celostátní turnaj advokátů ve fotbale pod názvem „Zlatá Praha“. Tohoto tradičního fotbalového turnaje se zúčastnilo celkem šest krajů, více než sto fotbalistů – advokátů, čtyři nezávislí rozhodčí a dobrovolní organizátoři. Není důležité, kdo vyhrál [vítězem byl Královéhradecký tým – ve finále porazil tým z Prahy (na snímku)], ale to, že se všichni sešli společně mimo soudní síň na hřišti a poté na fotbalové párty.

 

V rozhodném období se region Praha aktivně podílel na pořádání a financování Právnického podzimu (v jeho rámci se 7. listopadu 2019 v rezidenci primátora hlavního města Prahy na Mariánském náměstí konal i Právnický salon na téma „Právo jako nástroj společenského smíru“ – viz foto), kterého se účastnili významní zástupci české advokacie, Ústavního soudu, a justice, ale i významné osobnosti právnických fakult. Region Praha se pravidelně podílel i na pořádání tradičního plesu Městského soudu v Praze.

 

Významnou akcí s kulturním přesahem bylo divadelní představení Záskok pořádané ve spolupráci s Žižkovským divadlem Járy Cimrmana, které se uskutečnilo v prosinci 2019. Mistru Zdeňku Svěrákovi a dalším nestorům divadla byly předány knihy „Advokáti proti totalitě“ s věnováním. Jednalo se o poslední velkou společenskou kulturní událost pro více než 250 návštěvníků před obdobím pandemie covid-19, která znemožnila další setkávání a pořádání společenských, kulturních a vzdělávacích akcí nejen v regionu Praha.

 

V době nouzového stavu se představitelé regionu Praha organizačně podíleli na přidělování respirátorů FFP3, KN95 aj. advokátům vykonávajícím advokacii při obhajobě práv klientů a jejich zastupování u soudů. Představitel regionu vedl také běžnou administrativu spočívající zejména v písemných doporučeních na kolegy advokáty, kteří se rozhodli kandidovat na soudce či státní zástupce.

 

 

„Pevně věřím, že se budeme moci v budoucnu pravidelně setkávat a navázat na více než třicetiletou tradici nezávislé advokacie, která začala v Praze v hotelu Tichý v roce 1990, a že špatné období, nejistota, budou nahrazeny zdravím, klidem a pohodou při dalším výkonu naší společné práce nejen v advokacii, ale i v osobním životě,“ uzavřel krátké ohlédnutí za roky 2017–2021 regionální představitel regionu Praha JUDr. Petr Meduna.

 

 

 

Redakce AD
Foto: canva.com, archiv AD, archiv regionu Praha

 

Go to TOP