PS schválila dvě z desítky navržených změn Ústavy, Senát je neposoudil

V tomto volebním období schválila Poslanecká sněmovna dvě z desítky navrhovaných změn Ústavy, a to rozšíření prověrkových pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu a dobrovolný klouzavý mandát pro poslance, kteří by se stali členy vlády. Přijetí těchto ústavních novel do říjnových voleb je však značně nejisté, protože senátoři ani jednu z nich zatím neprojednali. Může se tak zopakovat situace z minulého volebního období, v němž nebyla přijata žádná úprava Ústavy z deseti navrhovaných. Tehdy poslanci sice rozšíření pravomocí kontrolního úřadu odhlasovali, Senát je ale neschválil.

 

Projednávání zhruba poloviny navržených ústavních změn Poslanecká sněmovna v tomto volebním období nedokončí. Šanci na hlasování by mohl ještě mít vládní návrh, který se týká zejména zavedení pevného termínu obecních, krajských a senátních voleb a změn senátních volebních obvodů. Hlasování o ústavní novele by se mohlo odehrát ve druhé polovině září na poslední řádné sněmovní schůzi. Ústavní změna vychází z požadavku Senátu, aby vláda zajistila větší stálost senátních volebních obvodů, které se nyní musí pravidelně měnit kvůli kolísání počtu voličů.

Jeden návrh změny Ústavy sněmovna zamítla – komunisté narazili už v úvodním kole se snahou zakotvit ztrátu poslaneckého mandátu v případě stranického přeběhlictví. Předloha předpokládala i zánik mandátu zákonodárců při jejich pravomocném odsouzení k nepodmíněnému trestu za úmyslný trestný čin.

Ostatní návrhy jsou ve sněmovně v různém stadiu projednávání a s říjnovými volbami takzvaně „spadnou pod stůl“. Patří k nim například návrh na zavedení přímé volby starostů, primátorů a hejtmanů, novela zákona o ochraně přírodních zdrojů, a to zejména vody, i předloha skupiny poslanců z různých klubů, jež se týká možnosti rychlejšího rozhodování o vysílání vojáků do zahraničních misí. Zhruba dva roky leží ve sněmovně návrh, podle kterého by měl Senát na projednávání běžných zákonů dvouměsíční lhůtu místo nynějšího měsíce.

Předloha, díky níž by mohl Nejvyšší kontrolní úřad prověřovat nakládání s větším objemem veřejných peněz než nyní, čeká na posouzení v Senátu od konce loňského února. Návrh, který původně předkládala skupina poslanců za Piráty, ANO, STAN a SPD, má Senát od konce letošního června. Senátoři nejsou v těchto případech měsíční lhůtou na projednání vázaní.

Poslanecká sněmovna v tomto volebním období schválila také jednu ze čtveřice navrhovaných úprav Listiny základních práv a svobod. Jde o senátní úpravu práva bránit sebe i jiné se zbraní podle zákonných podmínek. Senát ji pak přijal ve druhé polovině července. Už bez šance na rozhodnutí je lidovecká změna Listiny, která by ústavně zakotvila manželství výhradně jako svazek muže a ženy, návrh Starostů na zakotvení práva na pitnou vodu i snaha Trikolóry o ústavní ochranu práva na platbu v hotovosti.

 

Zdroj: ČTK
Foto: PS P ČR, Senát

Go to TOP