Sněmovna schválila zvýšení penzí i některých příspěvků na péči

Na svém jednání 30. července 2021 Poslanecká sněmovna projednala a schválila hlasy 95 ze 123 přítomných poslanců vládní návrh novely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a tím i dodatečné zvýšení důchodů o 300 korun nad zákonnou valorizaci od ledna 2022 a od roku 2023 příspěvek 500 korun za každé vychované dítě. Novelu, jež také zavádí možnost předčasného odchodu do důchodu až o pět let dříve pro příslušníky integrovaného záchranného systému bez dopadu na výši penze, nyní dostane k posouzení Senát. Podle ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jany Maláčové, MSc., se úprava bude muset v Senátu dopracovat, protože není zřejmý přesný okruh pojištěnců, na které by se měla vztahovat.

 

Na příspěvek za vychované dítě má mít nárok jen jeden z rodičů, „ten, který převážně o to dítě pečoval, to znamená v praxi tedy především ten, který s ním trávil větší část rodičovské dovolené“, tj. zpravidla matka. Změna tak má zvýšit důchody ženám, které část produktivního věku strávily péčí o dítě a měly nižší příjmy. O příspěvek se má zvyšovat zásluhová část penze, ta by se valorizovala podle inflace. Dodatečné rozpočtové výdaje předkladatelé odhadli na 18,4 miliardy korun v roce 2023, na 18,8 miliardy korun o rok později a na 19,4 miliardy korun v roce 2025.

Dodatečné přidání 300 korun k důchodům nad zákonnou valorizaci by příští rok stálo podle podkladů 10,6 miliardy korun. O rok později by to bylo 10,9 miliardy korun a v následujícím roce 11,1 miliardy korun. I tento příspěvek totiž poputuje podle návrhu do zásluhové části důchodu a částka každý další rok při valorizaci o určité procento poroste. Příští rok by se měly penze zvýšit podle odhadu Ministerstva práce a sociálních věcí v průměru celkem o 797 korun, tedy o 5,2 procenta.

Poslanci podali k vládní předloze dvě desítky úprav. O většině z nich sněmovna po schválení pozměňovacího návrhu sociálních demokratů už nehlasovala, protože se vzájemně vylučovaly. V dílčích hlasováních odmítla například návrh na úpravu vyšších penzí pro středoškoláky, kteří byli za socialismu vyloučeni pro své názory ze studia, a pro oběti tehdejšího zneužívání ochranného dohledu, nebo jednorázový přídavek důchodcům 1 000 korun. Neuspěl ani návrh, aby se tisícikoruna k důchodu přidávala lidem po 25 letech v penzi, nikoli při dosažení 85 let věku, jako je tomu nyní.

Poslanci schválili i novelu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, resp. zvýšení příspěvků na péči pro lidi se zdravotním postižením, kteří využívají pobytové sociální služby. Částky by měly být podle předlohy stejné, jaké dostávají postižení lidé, kteří žijí doma. Stát by na těchto dotacích vydal podle odhadu předkladatelů o 3,4 miliardy korun ročně navíc, naopak by ale díky tomu mohl snížit dotace na sociální služby.

Navrhovaná změna se týká postižených lidí ve dvou nejvyšších stupních závislosti na pomoci druhých. U nich závisí výše příspěvku na rozdíl od obyvatel s lehčími postiženími na tom, zda žijí v zařízeních sociálních služeb, nebo doma. Cílem návrhu je odstranění prvků diskriminace. Lidé mladší 18 let ve třetím stupni závislosti, kteří využívají pobytová zařízení, by dostávali podle novely 13 900 korun měsíčně, o 4 000 korun víc než teď. Při úplné závislosti, tedy čtvrtém stupni, by příspěvek vzrostl o 6 000 korun na 19 200 korun za měsíc. O stejné částky by se zvýšily i příspěvky na péči dospělým postiženým ve třetím a čtvrtém stupni v sociálních zařízeních, a to na 12 800 korun a 19 200 korun měsíčně.

Příspěvky na péči pobírá v současné době přibližně 360 000 lidí. V sociálních zařízeních pobývá kolem 40 000 lidí ve dvou nejvyšších stupních závislosti na pomoci druhých.

 

Obce v okolí Vrbětic na Zlínsku, jejich obyvatelé i Zlínský kraj by si mohli za výbuchy munice z roku 2014 rozdělit celkové odškodnění téměř 700 milionů korun. Počítá s tím návrh zákona o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice, který dnes, tedy 30. července, ve zrychleném režimu schválila sněmovna. Zákon již dříve podpořila vláda a podporuje ho i prezident republiky Miloš Zeman, projednat ho ještě musí Senát.

Zákon počítá kvůli omezením po výbuchu dvou muničních skladů s odškodněním, které by bylo rozděleno mezi Zlínský kraj, Bohuslavice nad Vláří, Haluzice, Lipovou, Vlachovice a Slavičín a jeho obyvatele. Mezi obyvatele by stát mohl rozdělit podle odhadů kolem 291 milionů korun. Podmínkou by bylo trvalé bydliště v některé z obcí, lidé by o peníze žádali Ministerstvo vnitra. Zákon vymezuje tři období mezi 16. říjnem 2014, tedy dnem exploze prvního skladu, a 13. říjnem 2020 jako dnem ukončení zásahu s rozdílnými denními částkami na obyvatele 300 korun, 100 korun a 20 korun. V případě města Slavičín zákon částky krátí s výjimkou lidí z místní části Divnice. Odškodnění by podle předlohy nepodléhalo zdanění. Zároveň by lidé ztratili nárok na případné další náhrady škody podle jiných právních předpisů.

 

Zdroj: ČTK
Foto: PS P ČR

Go to TOP