Návrh sněmovní vyšetřovací komise v kauze OKD jde proti ochraně klienta

Kvůli někdejší privatizaci těžební společnosti OKD padne několik trestních oznámení. Sněmovní vyšetřovací komise informovala média, že je podá například na bývalé ministry za ČSSD Bohuslava Sobotku a Milana Urbana a ministra za ODA Vladimíra Dlouhého. Trestnímu oznámení budou podle ní čelit také podnikatelé Zdeněk Bakala a Viktor Koláček, kteří byli se společností spojeni, i další osoby.

Podle publikované závěrečné zprávy by se policie mohla v souvislosti s OKD zajímat také o advokáty Radka Pokorného, který v minulé vládě působil jako poradce Bohuslava Sobotky, a Richarda Wagnera, a to pro stanovisko zaslané Evropské komisi kvůli prověřování nedovolené státní podpory. Oba právníci se prý mohli dopustit podvodu, když zastupovali Karbon Invest a zároveň zpracovali stanovisko pro ministerstvo financí. Komise hodlá podat také podnět České advokátní komoře pro porušení Etického kodexu ze strany advokátů Radka Pokorného a Richarda Wagnera.

„Podnět od sněmovní vyšetřovací komise v kauze OKD na prošetření činnosti výše uvedených advokátů Česká advokátní komora dosud neobdržela. Pokud podnět komise podá, bude s ním zcela standardně nakládáno, tedy jeho obsah přešetří nezávislý kontrolní orgán ČAK a přijme rozhodnutí, zda je důvod k podání kárné žaloby na dotyčné advokáty nebo že při výkonu advokacie v této kauze z hlediska zákona o advokacii a dalších stavovských předpisů (včetně etického kodexu) nepochybili,“ uvedla mluvčí ČAK Iva Chaloupková.

Při výsleších komise narazila také na skutečnost, že advokát odmítl podat jakékoliv vysvětlení s odvoláním na zájmy klienta a povinnost mlčenlivosti, aniž by ovšem tohoto klienta identifikoval, aby mohla být tato skutečnost komisí ověřena. Kvůli tomu členové komise chtějí doporučit Poslanecké sněmovně, aby zvážila úpravu zákona o advokacii ve smyslu povinnosti identifikovat klienta, v jehož zájmu advokát jedná. Pokud jej advokát neidentifikuje, nemohl by se odvolávat na povinnost mlčenlivosti vůči klientovi.

„Parlamentní komisí Sněmovně doporučovaný návrh na změnu zákona o advokacii by však podle názoru České advokátní komory hrubě narušil Ústavou zaručené právo na obhajobu a právo na právní pomoc. Znamenal by totiž výrazné oslabení zákonné povinnosti mlčenlivosti, která je jedním ze základních předpokladů důvěry klienta k advokátovi, přičemž se vztahuje i na informaci, že je někdo klientem advokáta. Jak už judikoval též Ústavní soud, nejde o výsadu advokáta, nýbrž o povinnost uloženou advokátovi v zájmu jeho klientů a na jejich ochranu,“ dodala mluvčí ČAK Iva Chaloupková.

 

Zdroj: red AD, ČTK

Foto: PSP

Go to TOP