Zapojte se do činnosti právě vznikající Restorativní platformy

Členové národní skupiny projektu Restorative Justice: Strategies for change si dovolují oslovit zástupce z řad advokátů, odborníky a zkušené praktiky, ke spolupráci na proměně trestního řízení v ČR, a to prostřednictvím aktivního zapojení do právě vznikající Restorativní platformy. Ta spojuje profese působící v různých fází trestního řízení a jejím cílem je rozvoj restorativní justice v české trestněprávní praxi.

 

Národní skupina projektu Restorative Justice: Strategies for change dlouhodobě podporuje trend zapojení principů restorativní justice v rámci trestní spravedlnosti. Jako podstatné v tomto směru vnímá působení Probační a mediační služby a dalších zástupců orgánů činných v trestním řízení či neziskového sektoru, kteří prostřednictvím řady českých celorepublikových projektů či lokálních iniciativ vytvořili základy restorativní zkušenosti v českých podmínkách. Zástupci skupiny jsou přesvědčeni, že navazující kroky k systémové změně se nyní musí připravit a odehrát ve skupině zástupců všech klíčových profesí, které sehrávají zásadní roli v naplňování spravedlnosti ve vztahu k oběti a pachateli trestného činu a společnosti jako takové.

Ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti, Probační a mediační službou, Vězeňskou službou ČR, Institutem pro kriminologii a sociální prevenci a Institutem pro restorativní justici proto vytvářejí Restorativní platformu, jejíž činnost a výstupy navazují na hlavní cíle Strategie restorativní justice pro ČR.

Platforma Restorativní platforma bude ustavena do čtyř sekcí dle fází trestního řízení i zapojených subjektů a její činnost je plánována na dva roky, součástí budou semináře s českými i zahraničními odborníky v restorativní oblasti. Výstupem společné diskuse bude Příručka pro restorativní praxi v ČR, která bude obsahovat doporučení pro konkrétní zařazení restorativních přístupů i nástrojů do české trestně právní praxe v rámci všech dotčených profesí.

Zapojit se můžete e-mailem na adresu petra.masopustsachova@restorativni-justice.cz.

Podrobnější informace k Restorativní platformě najdete ZDE.

 

Redakce AD
Foto: Restorativní justice.cz

 

Go to TOP