Nový kandidát na soudce Nejvyššího správního soudu se představí plénu

Advokátní deník upozorňuje, že předseda Nejvyššího správního soudu JUDr. Michal Mazanec zveřejnil – v návaznosti na publikované Memorandum o výběru kandidátů na soudce pro Nejvyšší správní soud – jméno kandidáta, jehož předběžně vybral na funkci soudce Nejvyššího správního soudu. Je jím stávající generální advokát Soudního dvora EU Mgr. et Mgr. Michal Bobek, Diploma, M. Jur., MRes., Ph.D.

 

Michal Bobek (* 1977 v Chrudimi) je magistrem práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a magistrem v oboru mezinárodních vztahů na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd téže univerzity. Má titul Magister Juris Právnické fakulty Univerzity v Oxfordu a titul Master of Research na Evropském univerzitním institutu ve Florencii. Tam dosáhl také titulu Ph.D.

Právní praxi zahájil v roce 2005 jako asistent předsedy Nejvyššího správního soudu; v závěru svého působení na soudě také vedl oddělení dokumentace a analytiky. Po složení justiční zkoušky v roce 2009 působil v akademické sféře. Pracoval jako přednášející a výzkumný pracovník na Evropském univerzitním institutu ve Florencii a na vysokých školách (Právnická fakulta Univerzity v Oxfordu, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a poté více než dva a půl roku jako profesor evropského práva v College of Europe v belgických Bruggách).

V akademické oblasti se dlouhodobě věnuje evropskému a srovnávacímu právu a absolvoval dlouhodobé studijní pobyty (Austrálie, Belgie, Německo). Za svou vědeckou práci získal četná vyznamenání a ocenění v České republice i v zahraničí.

Je autorem nebo spoluautorem patnácti odborných knih (monografie, komentáře a sborníky) a také bezmála stovky odborných článků a statí publikovaných v češtině, angličtině, francouzštině a němčině. Jeho práce vycházejí v předních českých i zahraničních akademických nakladatelstvích a jsou překládány také do dalších jazyků (rumunština, ruština, bulharština, polština, čínština).

Je členem i funkcionářem významných českých i evropských vědeckých společností a členem redakčních rad prestižních právnických časopisů. Je vedoucím ediční řady evropského práva ve známém nakladatelství Hart Publishing v Oxfordu a je recenzentem a oponentem pro mnohé odborné právní časopisy české i evropské. Jako hlavní řešitel nebo spoluřešitel se podílel na právnických vědeckých projektech a za svou odbornou literární činnost získal četná vyznamenání a ocenění.

Od roku 2015 (do října 2021) zastává vysoce prestižní funkci generálního advokáta Soudního dvora Evropské unie. Do současnosti zpracoval pro Soudní dvůr téměř dvě stovky stanovisek (některá z nich byla zveřejněna v AD – například ZDE, ZDE, ZDE či ZDE). Prezident Soudního dvora Koen Lenaerts jej ve svém pochvalném dopise hodnotí jako mimořádně schopného právníka s pečlivou a přesnou logickou argumentací. Vyzdvihuje také jeho lidskou stránku, bezvadné chování, upřímnost a otevřenost, respekt k ostatním, a konečně i jeho neovlivnitelnost.

 

Po celou dobu svého angažmá v Bruselu i jinde Michal Bobek nezapomíná na své profesní začátky na NSS před šestnácti lety a projevuje trvalý zájem o Nejvyšší správní soud a jeho rozhodovací činnost.

Kandidát se osobně představí na slyšení před plénem soudu, které se bude konat ve středu 13. října 2021.

 

Zdroj: Nejvyšší správní soud
Foto: NSS a curia.europa.eu

 

 

Go to TOP