Sněmovna schválila úpravu podmínek nároku na volno na péči o příbuzné

Podmínky nároku na ošetřovatelské volno se patrně zmírní a otcovská dovolená se prodlouží z jednoho týdne na dva. Předpokládá to novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, kterou dnes, tedy 28. července 2021, s úpravami schválila Poslanecká sněmovna P ČR, a to hlasy 105 ze 109 přítomných poslanců. Novela o nemocenském pojištění upravuje také ošetřovné – podle předkladatelů vycházejí změny z nedostatků zjištěných v praxi.

 

Novela nejenže prodlužuje otcovskou dovolenou z jednoho na dva týdny, ale prodlužuje i šestitýdenní období po narození dítěte, v němž mohou čerství otcové dávku čerpat, o dobu hospitalizace novorozence. Mělo by to – podle předkladatelů – naplnit účel tohoto volna, k němuž patří možnost otce podílet se na péči o dítě a na chodu domácnosti. Otcové si mohou po narození potomka v šestinedělí vybrat sedm dní, pokud odvádějí nemocenské pojištění. Z něj pak dostávají 70 procent základu svého příjmu, tedy stejně jako ženy na mateřské.

Prodloužením otcovské dovolené na 14 dní dojde podle autorů novely k začlenění části evropské směrnice do českého právního řádu. Odhadované dopady na státní rozpočet by měly činit asi 250 milionů korun ročně.

V případě ošetřovatelského volna zkracuje novela zákona o nemocenském pojištění dobu, kterou musí člověk, jenž má být ošetřován, strávit v nemocnici. Volno na péči o příbuzné může trvat až 90 dnů, členové rodiny se na něm mohou střídat. Z nemocenského pojištění dostávají 60 procent základu svého příjmu. V současné době si mohou o volno požádat lidé s nemocenským pojištěním na péči o člověka, který strávil aspoň týden v nemocnici, nově by to měly být čtyři dny. Podmínka hospitalizace by se navíc neuplatňovala u péče o lidi v konečném stadiu nevyléčitelné nemoci.

V případě ošetřovného rozšiřuje předloha okruh pečujících lidí, u nichž se nevyžaduje soužití s ošetřovaným příbuzným v jedné domácnosti. Předkladatelé novely tak reagovali na slábnoucí mezigenerační soužití.

Návrh novely zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, nyní dostanou k posouzení senátoři.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP