Do úřadu nastoupili noví soudci Tribunálu EU, včetně jedné Češky

K částečné obnově Tribunálu Evropské unie došlo 26. září 2019 nástupem do funkce čtrnácti nových soudců, mezi nimiž je i Češka Petra Škvařilová-Pelzl.  

U soudu už působí český soudce Jan M. Passer, jemuž byl v květnu prodloužen mandát do roku 2025. O další nominaci Passera rozhodla loni v červnu česká výběrová komise složená z představitelů české justice i dalších právníků.

Celkem členské státy mezi únorem a květnem prodloužily mandát 11 dalším soudcům tribunálu – Vesna Tomljenović, Mariana Kančeva, Inga Reine, Ramona Frendo,  Anthony Collins, Stéphane Gervasoni,  Eugène Buttigieg, Fredrik Schalin, Ulf Öberg, Alexander Kornezov a Colm Mac Eochaidh.

Novými soudci Tribunálu jsou Tamara Perišin, již zmiňovaná Petra Škvařilová-Pelzl,  Gabriele Steinfatt, Johannes Laitenberger, José Martín y Pérez de Nanclares, Rimvydas Norkus a  Miguel Sampol Pucurull a na období od 1. září 2019 do 31. srpna 2022 p. Iko Nõmm.

Rozhodnutím ze dne 11. července 2019 byli na období od 1. září 2019 do 31. srpna 2025 jmenování soudci Tribunálu pí Ornella Porchia a p. Roberto Mastroianni. Rozhodnutím ze dne 4. září 2019 byl na období od 6. září 2019 do 31. srpna 2022 jmenován soudcem Tribunálu p. Gerhard Hesse.

Tribunál sídlí v Lucemburku a spolu se Soudním dvorem tvoří Soudní dvůr Evropské unie. Je soudem první instance pro většinu rozhodnutí, která přijme Evropská komise a další unijní instituce a úřady. Odpovídá za jednotný výklad a aplikaci evropského práva.

Životopis – Petra Škvařilová-Pelzl

narozena v roce 1975; studium práva v České republice a v Německu (Magister iuris, Karlova univerzita v Praze, 1999), titul doktora práv (univerzita v Hamburku, 2004); státní zkouška z německého jazyka v oboru tlumočnictví na Státní jazykové škole v Praze (1995); vědecká pracovnice na katedře obchodního, námořního a hospodářského práva univerzity v Hamburku; úspěšná kandidátka výběrového řízení na místa českých právníků u orgánů EU (2004); úřednice na generálním ředitelství knihovny a výzkumu a dokumentace Soudního dvora Evropské unie (2004–2019), přidělená ke generálnímu řediteli (2010–2016); referendářka soudkyně Soudního dvora Evropské unie M. Berger (2017–2018); vedení kurzů unijního práva na Vídeňské spolkové akademii veřejné služby; pravidelná vystoupení na Česko-německém festivalu práva; autorka několika publikací týkajících se zejména unijního a srovnávacího práva; soudkyně Tribunálu od 26. září 2019. Její mandát vyprší v roce 2025.

 

Zdroj: ČTK + SD EU

Go to TOP