Vychází první předsněmovní speciál Bulletinu advokacie

Mimořádný obsah a navíc mimořádné číslo – to je Bulletin advokacie č. 7/2021, který právě vychází. Místo obvyklého letního dvojčísla 7-8, které se čtenářům dostává do rukou již mnoho let vždy po desátém srpnu, jsme pro vás ještě před koncem července připravili jako samostatné číslo první předsněmovní speciál, který podrobně informuje o činnosti orgánů České advokátní komory, jejích regionálních středisek i všech odborů a oddělení Komory za poslední čtyři roky, tedy mezi 7. a 8. sněmem ČAK.

Červencové číslo otevírá Editorial předsedy ČAK Vladimíra Jirouska následovaný historickým zamyšlením expředsedy ČAK a právního historika Stanislava Balíka Proč máme Komoru? s podtitulem K 25. výročí účinnosti zákona o advokacii, následují zprávy předsedy Kontrolní rady ČAK Jana Mikše, předsedy Kárné komise ČAK Tomáše Herblicha, předsedy Odvolací kárné komise ČAK Bohuslava Sedlatého, předsedy Zkušební komise ČAK Karla Brücklera a předsedy Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů Marka Nespaly.

Jednotliví regionální představitelé a představitelky pak informují o činnosti všech devíti regionálních středisek Komory.

Podrobně je pak historicky poprvé představena i činnost jednotlivých oddělení a odborů Komory a činnost Pobočky ČAK v Brně. Nechybí samozřejmě ani zpráva o hospodaření celé České advokátní komory, zpráva o hospodaření s fondem ČAK pro vzdělávání advokátních koncipientů a zpráva o hospodaření se sociálním fondem ČAK.


Druhým předsněmovním speciálem pak bude dvojčíslo BA č. 8-9, rovněž výjimečné, které by mělo vyjít 22. září.
To mj. přinese organizační a dopravní instrukce k účasti na 8. sněmu ČAK, návrh pořadu jednání 8. sněmu ČAK, návrhy na usnesení 8. sněmu ČAK, kandidátní listiny do všech komorových orgánů a samozřejmě se v něm představí i všichni kandidáti do představenstva ČAK se svými volebními programy.

Zdroj: redakce AD
Foto: ČAK

Go to TOP