Můžu za to já

Na tomto sněmovním fóru byl 16. 7. 2021 zveřejněn příspěvek mého kolegy Tomáše Nahodila s titulkem: Hlasovací lístky nelze ke sčítání odvážet mimo sněm, a to ani pod dohledem policie. Volební řád to nepřipouští. V obsahu příspěvku se podává dle mého dosti zavádějící výklad a názor na údajně nesprávný způsob sčítání hlasů na sněmu ČAK a ničím nepodložené podezření z nesprávné manipulace se schránkami, obsahujícími odevzdané a dosud nesečtené lístky. Neměl jsem v úmyslu vůbec se sněmovního fóra účastnit, nicméně na tento příspěvek reagovat musím. A název mého příspěvku napovídá, proč.

Stejně jako kolega začnu doslovnou citací čl. 11 odst. 1 Stálého volebního řádu Komory: „Po uplynutí doby určené k hlasování předseda volební komise hlasování ukončí. Poté volební komise otevře hlasovací schránky a sečte hlasy.“ Ať čtu, jak čtu, podle mého názoru výklad slova „poté“ nijak nezakazuje volební komisi, za účelem řádného, správného a především přezkoumatelného sečtení hlasů, po hlasování shromáždit schránky s hlasovacími lístky, dopravit je ke sčítacím strojům (které zatím stále nelze z technických a ekonomických důvodů na náklady Komory pořídit a provozovat) a hlasy sečíst. Doslovným výkladem citovaného článku volebního řádu bychom mohli dojít až k absurdnímu závěru, že volební komise musí chodit od schránky ke schránce a vždy u schránky sečíst hlasy. To je podle mého názoru formalistický nesmysl.

Strojové sečtení a s tím spojené naskenování hlasovacích (volebních) lístků je nezbytné. Po změně volebního řádu a způsobu úpravy hlasovacích lístků (nutnost označit křížkem v rámečku před jménem každého kandidáta, pro něhož advokát hlasuje) přestalo být technicky možné přímo na sněmu sečíst hlasy pro více než 200 kandidátů do všech orgánů ČAK, s ohledem na to, že výsledky sněmu musí být vyhlášeny před koncem sněmu. Ruční sečtení s vysokou mírou chybovosti přestalo být akceptovatelné. Strojové sečtení má navíc jednu obrovskou výhodu. A tou je právě možnost formálního a obsahového přezkumu pro případ, pokud by některý advokát skutečně požádal o soudní přezkum voleb (jak ostatně kolega Nahodil ve svém článku avizuje). Komora je v tomto případě schopna soudu správnost sečtení hlasů jednoznačně prokázat.

A za to za všechno můžu já. Ke změně volebního řádu a změně úpravy hlasovacích lístků došlo v době, kdy jsem byl předsedou ČAK. Tehdy se velmi pečlivě hledal správný postup pro sčítání. Byly poptávány firmy, které se tím zabývají (včetně možnosti instalace kancelářských scannerů přímo v místě konání sněmu), s požadavkem na vysokou míru zabezpečení, správnosti sečtení a možnosti přezkoumání. Součástí našich úvah byla i analýza právní správnosti takového postupu. Aby se předešlo myslitelným problémům, věnovala se pozornost i maximálnímu zabezpečení rychlého převozu zapečetěných a zamčených hlasovacích schránek za asistence bezpečnostní agentury a doprovodu Policie ČR (pro rychlý průjezd Prahou), to vše v nepřetržitém doprovodu členů volební komise, kteří měli stále schránky/urny pod dohledem. A volební komisi volí sněm, tvoří ji jen advokáti a zvolením získali naši důvěru a svoji odpovědnost. Za třicet let nepamatuji, že by někdo práci volební komise jakkoliv zpochybnil!

Nikdy jsem si nemyslel, že způsob sčítání hlasů na sněmu bude podobným způsobem zpochybňován. Sami se volíme, sami si volíme, sami se napadáme, sami se znemožňujeme. Nešť. Nicméně jsem přesvědčen, že případný soudní přezkum neshledá ve výše popsaném postupu žádnou nesprávnost.

A protože jsem na sněmovním fóru, dodávám nakonec, aby víno, které nalévám, bylo čisté, že kandiduji do Kontrolní rady ČAK.


JUDr. Martin Vychopeň, advokát a bývalý předseda ČAK

 

Go to TOP