Práce na novém civilním řádu soudním se posouvají do další fáze

Ministerstvo spravedlnosti pokračuje v přípravách nového kodexu pro občanské soudní řízení zřízením nové expertní skupiny, tvořené zástupci různých soudů, akademiky a lidmi z advokátní praxe. První část prací byla dokončena vyhotovením upravené verze návrhu věcného záměru civilního řádu soudního. Na dosavadní úsilí naváže nová expertní pracovní skupina, do jejíhož čela byl jmenován místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Šuk.

Práce na novém kodexu pro občanské soudní řízení, o jehož přípravu Ministerstvo spravedlnosti dlouhodobě usiluje, se tak posouvají do další fáze.

Pracovní skupina by měla v následujícím období projít návrh věcného záměru, který připravil původní tým pod vedením doc. JUDr. Petra Lavického, Ph.D. Jednotlivé části tohoto návrhu věcného záměru má za úkol vyhodnotit, obohatit o další poznatky z justiční praxe a především o moderní trendy ze zemí s čerstvými zkušenostmi s rekodifikací civilního procesu. Aktuálně má nově vzniklá expertní skupina k dispozici druhou, upravenou verzi základních tezí věcného záměru, která obsahuje zapracované připomínky, jež Ministerstvo spravedlnosti sesbíralo k první verzi předloženého návrhu od odborné veřejnosti a které byly původní pracovní skupinou vyhodnoceny jako relevantní. Aktuální text je k dispozici na stránkách Ministerstva spravedlnosti:

Dosavadní materiál určitě obsahuje řadu prvků, z nichž by bylo vhodné i nadále vycházet. Rád bych však se zapojením odborníků z praxe i akademického prostředí dále podrobněji analyzoval, kde má stávající procesní právo rezervy k dalšímu zlepšení,“ říká Petr Šuk.

První verze návrhu věcného záměru civilního řádu soudního je přístupná na webu crs.justice.cz. Text upraveného návrhu se zapracováním části připomínek odborné veřejnosti je k dispozici zde.

Zdroj: NS, Ministerstvo spravedlnosti
Foto: canva.com

Go to TOP