NCOZ: Loni pokračoval nárůst snahy zločinců z ciziny o legální usazení v ČR

V loňském roce pokračoval dlouhodobý nárůst snahy cizinců z kriminálního prostředí o to, aby se usadili na území České republiky prostřednictvím legálních pobytových oprávnění. Loni šlo zejména o lidi z ruskojazyčných komunit, zájem z jiných, například asijských komunit, spíše stagnoval. Uvedla to Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).

Cizinci se o usazení na území Česka snaží hlavně prostřednictvím fiktivního naplnění některého z legálních pobytových důvodů, uvedla centrála. Může jít například o účelové manželství, nerealizované vysokoškolské studium či využití poskytovatele fiktivního zaměstnání. Další z možností je také nabytí občanství jiného státu Evropské unie, kde je jeho získání dostupnější. Jako příklad NCOZ uvedla maďarské nebo rumunské občanství.

Státní správa má podle výroční zprávy omezené možnosti, jak takovým lidem zamezit v pobytu v ČR. Ke zlepšení by podle NCOZ mohly vést změny legislativního rámce u pobytové problematiky a také intenzivnější výměna informací mezi pověřenými správními orgány a bezpečnostními složkami. Centrála se již na takové výměně informací podílí.

Organizovaný zločin se v Česku, stejně jako ve zbytku Evropské unie, zaměřuje na organizování nelegální migrace a obchodování s lidmi, uvádí dále výroční zpráva. Česká republika v tomto ohledu představuje zejména tranzitní území.

Z hlediska obchodování s lidmi je ČR cílovou i zdrojovou zemí. Na jedné straně kriminální organizace vábí do země zahraniční dělníky, na té druhé pak jiné struktury lákají české občany do zahraničí. Vykořisťování cizinců v Česku je podle NCOZ realizováno obvykle přes pracovní agentury, organizátoři trestné činnosti také často neodvádějí daně. Při nabízení dobře placené práce pro Čechy v zahraničí se pachatelé podle centrály zaměřují na oběti ze sociálně slabého prostředí, po příjezdu do cílové země je pak nutí k práci bez nároku na odměnu. Některé lidi také nutí k prostituci či uzavírání fiktivních sňatků.

Počty případů organizovaného zločinu spojeného s násilím mají podle NCOZ klesající tendenci. Viditelné použití násilí je totiž zkušenými organizátory trestné činnosti považováno za nežádoucí, a dokonce může vést k odhalení jiných, skrytých zločinů. Loni také policisté z centrály zaznamenali pokles výskytu padělků peněz, naopak pokračovalo široké používání padělaných dokladů.

Česká republika je pro nadnárodní skupiny organizovaného zločinu i nadále strategickým místem pro budování klidového zázemí a také místem pro praní špinavých peněz pocházejících z trestné činnosti mimo území ČR. České území je také podle NCOZ využíváno k přelévání a investování finančních prostředků ovládaných subjekty, proti kterým byly vyhlášeny mezinárodní sankce.

Riziko infiltrace tohoto tzv. toxického kapitálu do mezinárodního bankovního systému prostřednictvím českých bank podle centrály dlouhodobě ohrožuje mezinárodní důvěryhodnost České republiky.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP