Jedině silná a jednotná ČAK dokáže uhájit udržitelné podmínky advokacie

Česká advokátní komora by měla být silná a jednotná. To je prohlášení, ve kterém se téměř všichni uchazeči o funkce v budoucím vedení České advokátní komory shodují, je to ovšem také prohlášení, které je snadnější prohlásit než realizovat. Proč?

 

Advokátní stav je totiž velmi specifický. Advokáti jsou totiž již z principu nezávislí, působí samostatně a na vlastní účet. Nejsou ani centrálně řízeni nějakým úřadem či ministerstvem. ani financováni ze státního rozpočtu. V Komoře se nesdružili pod praporem nějakého politického programu či na základě nějakého konkrétního cíle, ale protože zákon vyžaduje k výkonu profese advokáta povinné členství v zákonem zřízené profesní samosprávné komoře. To samo o sobě není věc, která by byla zvlášť jednotícím prvkem.

Nicméně sounáležitost a jednota v rámci stavu je opravdu důležitá. Advokáti jsou stavem samosprávným, to znamená, že si o řadě věcí, které přímo regulují jejich profesi, rozhodují sami. Paradoxní je, že si takto upravují pravidla často přísněji, než jak jsou upravena zákonem – má to však dobrý důvod. Výkon profese advokáta má být etický, morálně bezvadný, zdvořilý a noblesní. Jsou to nejen pozůstatky dávných tradic, ale i přání drtivé většiny advokátů, kteří tak své povolání chtějí vnímat. A pokud advokáti nebudou v tomto ohledu držet spolu a budou si navzájem okopávat kotníky, bude v dnešním světě čím dále těžší tyto hodnoty udržet.

A proč by měla být Komora silná? Advokáti jsou trnem v oku kdekomu. Vadí vládní garnituře (bez asistence advokátů by těžko bylo zrušeno tolik nezákonných vládních opatření), vadí státním zástupcům i policejním složkám, kterým (tím, že zajišťují zákonem zaručenou obhajobu obviněným) z jejich pohledu komplikují práci, a vadí samozřejmě i řadě politických subjektů, kterým tato nezávislá složka, jíž nelze politicky a administrativně řídit a usměrňovat připadá jako komplikace v uskutečňování jejich plánů. Pokud Komora nebude tak silná, aby dokázala uhájit udržitelné podmínky, může to znamenat konec advokacie tak, jak ji známe dnes.

Proto by měla být Česká advokátní komora silná a jednotná.

 

JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb., stávající člen představenstva ČAK, člen uskupení Kandidátka 21 a platformy Moderní advokacie
Foto: archiv autora

 

Go to TOP