Samostatní kandidáti do představenstva ČAK – seznam kandidátů


JUDr. Petr Kališ, Ph.D.

advokát v Praze

 

 

 

 

 

 

 

 • Je advokátem a zakládajícím partnerem pražské advokátní kanceláře CERHA HEMPEL Kališ & Partners
 • Narozen v Ostravě, ženatý, dvě děti, žije v Praze
 • Studoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, Mgr. (2000), JUDr. (2003)
 • V seznamu advokátů vedeném ČAK je zapsán od roku 2005
 • Absolvoval doktorské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2009), téma disertační práce: Smlouva o nájmu podniku
 • V rámci své dvacetileté právní praxe se věnuje zejména komplexním restrukturalizacím, akvizicím,  mezinárodním arbitrážím a energetickému právu
 • Je uznáván jako přední odborník v oblasti restrukturalizací, insolvenčních transakcí a předbalených reorganizací
 • Transakce VEBA Textilní závody, kterou komplexně zpracoval, byla oceněna v Londýně mezinárodní asociací Turnaround Management Association jako mezinárodní transakce roku 2020
 • Je členem asociace Turnaround Management Association
 • Hovoří česky, anglicky a rusky
 • Je vysokoškolským pedagogem
 • Věnuje se publikační činnosti (např. Bulletin advokacie, epravo, Global Guide, Chambers & Partners)
 • Ve volném čase se věnuje svému psovi Rokovi, sportu (beachvolejbal, golf, tenis), výtvarnému umění, cestování

 

JUDr. Vladimír Papež

advokát v Kroměříži s pobočkou v Českých Budějovicích

 

 

 

 

 

 

 

 • Narozen v roce 1950 v Praze
 • Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 1968–1975, v roce 1976 získal titul doktor práv
 • Od roku 1976 působí v advokacii až dosud, advokátem se stal v roce 1979
 • Praxe:
  V roce 1991 absolvoval odbornou stáž v advokátní kanceláři Kellerhals a partneři v Bernu
  V roce 1996 se zúčastnil obdobné stáže v advokátní kanceláři Schlawien • Naab, Partnerschaft v Mnichově
  V roce 1998 byl vyslán Českou advokátní komorou na studijní pobyt v provincii Alberta v Kanadě za účelem získávání zkušeností v oblasti mediace
  Od roku 1990 do října roku 2017 působil v představenstvu České advokátní komory, opakovaně zastával funkci místopředsedy ČAK
  V současné době je členem sekce ČAK pro advokátní právo
 • Zaměření: všeobecné
 • Jazykové znalosti: německý jazyk, částečně anglický jazyk


Motto:

Je třeba, aby jak advokáti, tak společnost vnímali výkon advokacie jako poslání. To je významným předpokladem pro existenci silné a nezávislé advokacie. Ta je pilířem silné a nezávislé justice, která je hlavním garantem právního státu. Pouze takový stát může zajistit nerušený výkon práv a svobod nás, občanů.

 

 

Go to TOP