Komentář k exekučnímu řádu má za sebou slavnostní křest

Lidová pranostika říká, že co je na Zelený čtvrtek vyseto, se vydaří… a symbolicky právě na tento den uvozující letošní velikonoční svátky připadl křest publikace Exekuční řád – komentář. Vydalo jej renomované nakladatelství odborné literatury Wolters Kluwer ČR letos v březnu.

Za objemnou publikací stojí kolektiv autorů převážně z řad soudních exekutorů – Mgr. Stanislav Molák, Mgr. Jan Krejsta, Mgr. Vojtěch Jaroš, Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M., JUDr. Martin Štika, JUDr. Jitka Wolfová. Dále přispěli Mgr. Ing. Antonín Toman a Mgr. Libor Vaculík z právního oddělení Exekutorské komory a v neposlední řadě pak mezi autory nechyběl ani soudce Nejvyššího správního soudu prof. JUDr. Zdeněk Kühn.

Večer zahájil prezident Exekutorské komory ČR Mgr. Jan Mlynarčík, který osobně přivítal hosty a v krátkém projevu zmínil mnohdy opomíjenou, ale přesto vysokou právní odbornost soudních exekutorů. Křtu v pražské Galerii Louvre se účastnila také PhDr. Marie Novotná z nakladatelství Wolters Kluwer, která na publikaci spolu s autory intenzivně pracovala několik let. „Původní rukopis měl na tři tisíce stránek, výsledná kniha má jen necelou polovinu. Přitom exekuční právo je složité a bylo nutné zachovat podstatné,“ doplnila Marie Novotná, která je dlouholetou šéfredaktorkou Komorních listů – odborného časopisu EK ČR.

Žádný křest se neobejde bez kmotrů, a v případě Komentáře byli hned tři – prof. JUDr. Alena Winterová, členka Legislativní rady vlády, JUDr. Jaroslav Mádr z Krajského soudu v Brně a JUDr. Josef Baxa z Nejvyššího správního soudu. Svorně popřáli novému odbornému titulu především spokojené čtenáře a exekutorskému stavu zejména legislativně klidnější období.

 

Redakce AD/EK ČR

Foto: EK ČR

Go to TOP