Ministerstvo zdravotnictví prohrálo 17 sporů o protikoronavirová opatření

Ministerstvo zdravotnictví dosud prohrálo 17 soudních sporů o mimořádná protikoronavirová opatření, naopak podle ministra Adama Vojtěcha

Komentováno pro AD

Ministerstvo zdravotnictví dosud prohrálo 17 soudních sporů o mimořádná protikoronavirová opatření, naopak podle ministra Adama Vojtěcha vyhrálo 65 sporů a dalších 35 řízení soudy zastavily.

„Statisticky to není tak, že by většinu sporů ministerstvo prohrálo,“ uvedl ministr Vojtěch. Také řekl, že zadal vnitřní prověrku, která by měla ukázat, kdo konkrétně na ministerstvu o opatřeních rozhodoval a jak se posuzovala i z hlediska zákonnosti. „Na základě toho budu moci vyhodnotit reálnou odpovědnost za přípravu těch daných mimořádných opatření,“ podotkl.

V této souvislosti se také otevřela otázka, proč chystaná protiepidemická opatření neprocházela elektronickou knihovnou legislativního procesu – eKlep. Pokud by tomu tak bylo, úředníci z ostatních ministerstev by měli možnost kontroly plánovaných opatření ještě před jejich projednáváním a schvalováním, a tudíž by pak nemusela končit u soudu.

„Toto je opravdu problém. Víc očí víc vidí. Mohly se předem odstranit chyby, nelogičnosti typu, že se dva zákazy navzájem popírají a dělají situaci neřešitelnou. Prostě přišlo by se na to, že jsou nařízení špatná,“ řekl advokát, člen prezidia Unie obhájců JUDr. Petr Toman, LL.M. „Pokud plánovaná opatření nechodí transparentně přes eKlep, tak to znamená, že ač věci nejdou předepsanou cestou, všichni členové vlády tento stav akceptují a pro mimořádná opatření a nařízení stejně hlasují a schvalují je. Nepochybně je to nesprávný úřední postup,“ dodal doktor Toman.

Ministr zdravotnictví ještě podotkl, že soudy nyní rozhodují přísněji než v minulosti. Jako příklad uvedl rozdílné verdikty týkající se pravomoci ministerstva zavírat školy. Podle dostupných informací hrozí žaloby o odškodnění za nezákonná opatření za několik miliard korun, ministr k tomu uvedl, že není možné, aby stát uhradil vše, co je požadováno, o jednotlivých případech by podle něho měly rozhodovat soudy.

V rozsudcích Nejvyššího správního soudu se opakovaně uvádí, že mimořádná opatření překračují zákonné pravomoci stanovené v pandemickém zákoně. Ministerstvu zdravotnictví Nejvyšší správní soud pak pravidelně vytýká, že jednotlivými opatřeními zakazuje, co mu zakazovat nepřísluší, a že nedostatečně odůvodňuje nezbytnost mimořádných opatření z pohledu efektivního omezení šíření onemocnění covid-19. Soudy zrušily za poslední rok několik protiepidemických opatření.


Zdroj: ČTK; AD
Foto: canva.com

 

Go to TOP